Illustration: Utopia Arkitekter
Publicerat 30 mars, 2017

Inglasad park föreslås i Stockholm

Ickekommersiella inomhusmiljöer får inte glömmas bort när staden växer. Det anser Utopia arkitekter som därför föreslår en inglasad park på S:t Eriksplan i Stockholm.

Utopia Arkitekter har ritat, en inglasad parkbyggnad, S:t Eriks inomhuspark, tänkt att placeras just på S:t Eriksplan i Stockholm. Nu arbetar byrån med att hitta finansierings- och genomförandeformer för projektet i samtal med staden, byggherrar och finansiärer.

[ Annons ]

Parken är ett förslag för hur man från arkitektkontoret sida tycker att Stockholm i takt med att staden växer med fler bostäder och invånare också måste jobba mer aktivt och resultatorienterat för att utveckla fler och bättre icke-kommersiella inomhusmiljöer i staden.

– Ju fler vi blir som ska kunna umgås och dela upplevelser utanför våra bostäder, desto bättre behöver våra publika platser vara utformade för att kunna möta framtidens större och mer komplexa behov. Många städer, inklusive Stockholm, har ett stort behov av fler icke-kommersiella publika inomhusmiljöer, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.

Byggnaden är vid sidan om parkmiljö tänkt för scenuppträdanden och pedagogik. Här kan stadens kommunala kulturella och pedagogiska verksamheter få en ny lokal till sitt förfogande för till exempel författarträffar med högläsning, förskolebesök med blomplantering, teaterföreställningar, samrådsmöte i stadsbyggnadsfrågor, föreningsmöten eller utomhusbio.

Illustration: Utopia Arkitekter

För samarbetspartnern Glasbranschföreningen är projektet intressant ur flera aspekter, så arkitektoniskt som materiellt och för samhällsnyttan.

– Glasbranschen arbetar för att skapa ljusa miljöer och Utopias förslag är spännande och attraktivt. Böjda laminerade glas ger både maximalt dagsljusinsläpp och styrka att tåla såväl konstruktionen som den utsatta stadsmiljön. Vi tror mycket på den här typen av parker, som vi ser som intressant för många olika platser runt om i landet, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen.

Byggnaden blir knappt 23 meter hög, i nivå med takfoten på intilliggande hus, och får en yta på cirka 1 500 kvadratmeter. Parken är det första i en serie förslag för utvecklingen av Stockholm kallat Utopia Ideas, som Utopia Arkitekter kommer att lansera löpande under 2017 och 2018.

Arbetet fortgår nu med att hitta finansierings- och genomförandeformer för projektet i samtal med staden, byggherrar och finansiärer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]