[ Annons ]

Ylva Johansson (S), berättade om regeringens satsningar för att förebygga allvarliga olyckor i byggbranschen. Foto: Maria Odeh
Publicerat 5 juli, 2017

”Inget annat än nollvision är acceptabelt”

Hård kravställning och uppföljning är vad fastighetsägare kan bidra med för att förebygga allvarliga olyckor i byggbranschen. Ämnet diskuterades i Almedalen, bara 18 timmar efter den senaste byggolyckan med dödlig utgång i Sverige.

När organisationen Håll Nollan inleder sitt seminarium på onsdagen i Visby har det inte gått mer än 18 timmar sedan den senaste byggolyckan i Sverige med dödlig utgång.

[ Annons ]

Den förolyckade 65-åriga byggarbetaren tillhörde NCC, och bolagets Sverigechef Henrik Landelius är märkbart skakad när han börjar sitt anförande med att berätta om det inträffade.

– Vårt krisstöd kom igång direkt och pågår fortfarande. Jag har själv hanterat detta under förmiddagen, och valde att ändå delta på det här seminariet eftersom det nu blir extra tydligt att säkerhetsarbetet på byggarbetsplatser inte är ett område som vi ska konkurrera inom, utan att vi måste hjälpas åt för att kunna bli bättre.

Det är just samverkan mot olyckor i byggbranschen som nybildade Håll Nollan ägnar sig åt. Initiativet kom från Akademiska Hus härom året. I våras startade arbetet på allvar i samband med att Ulrika Dolietis utsågs till organisationens vd.

– Det här är en farlig bransch, men det går att komma framåt genom samverkan istället för att lagstifta, säger och hänvisar till att byggolyckorna minskat kraftigt i Storbritannien efter hot om lagstiftning.

Ulrika Dolietis fortsätter;

– Vi saknar fortfarande projektörerna och byggledarna, de vill vi få med oss också.

Syftet med dagens evenemang var att diskutera varför de allvarliga olyckorna sker, hur det förebyggande arbetet bedrivs och att bjuda in fler aktörer att ansluta sig som samarbetsparterns.

En av de inbjudna till paneldiskussionen var Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etableringsminister, (S). Hon delade den övriga panelens konsensus om att Sverige kommit långt, men att byggbranschens aktörer inte kan vara nöjda ännu.

– Vi fick en sorglig inledning idag, men det ger oss också möjligheten att visa på allvaret. Vi har en sjunkande trend av dödsolyckor i Sverige. Men varje gång man nås av beskedet att någon inte kommer att komma hem från jobbet idag så är det en tragedi. Därför är allt annat än nollvision inte acceptabelt.

Ylva Johansson berättade också om vilka politiska satsningar regeringen gör för att hjälpa branschen på vägen mot nollvisionen, däribland ett öronmärkt stöd till ett nybildat multimyndighetsteam under samordning av Arbetsmiljöverket. Teamet ska utnyttja varandras befogenheter för att kunna göra inspektioner tillsammans på ett sätt som inte är möjligt idag. Arbetsmiljöverket kan till exempel inte stoppa fordon, det kan bara polisen göra.

Särskild fokus kommer att läggas på vad Ylva Johansson beskriver som ”grå företag”. Det innefattar bolag som kan misstänkas brista vad gäller arbetsmiljölagar eller skatteinbetalningar. Beskedet togs tacksam emot av både Skanskas och NCC:s representanter som menar att de inspektioner som görs riktas onödigt ofta mot just de stora, välkända byggbolagen.

Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen gav sin syn på vad fastighetsägare kan bidra med i det olycksförebyggande arbetet;

– Den viktiga funktionen för att detta ska lyckas är att vi ställer hårda krav på den som ska utföra ett arbete åt oss och att vi tar ansvar för att följa upp den kravställning vi gör.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]