”Ingen vill tala om fattigbostäder”

Konsensus i svensk bostadspolitik sedan 40-talet är att inte tala om fattigbostäder och därför är det ingen som gör det nu heller. Den bilden gav Micael Nilsson, utredare på Boverket, när social bostadspolitik togs upp på ett seminarium idag.