Micael Nilsson, utredare Boverket på seminarium om social bostadspolitik. Foto: David Grossman.
Publicerat 31 januari, 2018

”Ingen vill tala om fattigbostäder”

Konsensus i svensk bostadspolitik sedan 40-talet är att inte tala om fattigbostäder och därför är det ingen som gör det nu heller. Den bilden gav Micael Nilsson, utredare på Boverket, när social bostadspolitik togs upp på ett seminarium idag.

Det var med anledning av rapporten ”HEM – vägar till en bättre social bostadspolitik” som Fastighetsägarna samlat en panel för att tala om det som ofta är elefanten i rummet när bostadsbrist kommer upp på agendan – gruppen som helt enkelt inte har råd att efterfråga de bostäder som finns på marknaden.

[ Annons ]

Skälet, enligt Micael Nilsson, är att man i svensk bostadspolitik sedan lång tid betraktat den svenska modellen som unik med bostäder för alla. Därför finns inte heller i Sverige social housing av olika slag som i stora delar av Europa.

– Sedan talas det om systemfel som måste rättas till för att komma till rätta med problemet. Det jag frågar mig allt mer om det är själva systemet som är fel, sade Micael Nilsson.

Kenneth Edström, tidigare bostadssamordnare i Norrköpings kommun berättade att de som är hemlösa idag inte är samma kategori som förr.

– Nu är det människor som inte har sociala problem av olika slag men saknar resurserna att få en egen bostad, inte minst då nyanlända till Sverige.

Resultatet är trångboddhet och även kriminalitet. I Norrköping var det en hyresgäst som folkbokfört 20 personer och hyrt till 7 i samma lägenhet. Intäkten blev 31 550 kronor i månaden.

– Jag kan inte se att marknaden kommer att lösa denna situation på 4-5 års sikt. Vi får fortsätta att låta folk bo i paviljonger och andra icke-permanenta bostäder, sade Kenneth Edström.

Han förordade mycket av det som ingår i Fastighetsägarnas förslag, som breddad hyresgaranti och höjda bostadsbidrag, men också statliga subventioner för integrerad social housing likt den Göteborgsmodell som finns.

Begreppet social housing är annars oerhört infekterat och Martin Lindvall, samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna Sverige, påpekade att så fort man talar om det tror folk att det är nergångna och stigmatiserande områden det rör.

– Vi har tyvärr många etiketter som skymmer sikten vilket leder till att debatten stängs ner allt för ofta.

De två närvarande bostadspolitiska talespersonerna, Mats Green (M) och Emma Hult (MP) var eniga i att det idag inte finns några bra lösningar och att det som Fastighetsägarna lyfter är intressanta förslag.

– Men jag saknar i detta material perspektivet ökat byggande vilket jag ser som helt nödvändigt, sade Mats Green.

Läs mer: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-social-bostadspolitik-maste-fa-kosta/

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]