"Det utbildningssystem som svenskar är så stolta över, där ekonomisk bakgrund inte ska spela någon roll, har förvandlats till en arena där tjockleken på föräldrars plånböcker påverkar livsöden", skriver Elin Petersson, förbundsstyrelseledamot i Moderata ungdomsförbundet, MUF.
Publicerat 16 augusti, 2017

”Ingen student ska bo i en gymnastiksal”

DEBATT: Högre utbildning har återigen blivit en klassfråga på grund av en sönderreglerad bostadsmarknad. Det menar Elin Petersson, förbundsstyrelseledamot för Moderata ungdomsförbundet som upprörs över att studenter i Karlskrona nu tvingas sova på golvet i en gymnastiksal för att kunna delta i sina högskolestudier.

Det är idag lättare att få tag på boende i New York än det är att hitta boende i Stockholm, men boendekrisen är inte bara en storstadsangelägenhet. Inför skolstarten kan man läsa om till exempel studenter i Karlskrona som får bo i en gymnastiksal tills de skaffat eget boende.

[ Annons ]

Den rådande boendekrisen för högskolans nya studenter pareras av Karlskrona Kommun med tillfällig lösning och det kan tyckas vara ett bättre alternativ än tält likt de tidigare åren. Nu är det bara madrasser till 40 sovplatser som ska lösas. Kommunalrådet i Karlskrona, Patrik Hansson (S) försvarar de tillfälliga lösningarna med att rycka på axlarna och menar på att det löser sig alltid förr eller senare.

Samtidigt är regeringen helt handlingsförlamad och fortsätter med bostadssubventioner som både experter och byggföretag dömer ut. Bostadspolitiken handlar bland annat om att öka rörligheten, underlätta för kapitalsvaga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaden och ge rätt verktyg för att öka byggandet. Bostadsministern Peter Eriksson har bevisligen inte gjort tillräckligt under sin tid som minister. Köerna växer, marknaden regleras än mer och allt fler blir bara mer och mer frustrerade över sin boendesituation. Om varken kommunalråd eller bostadsministern är beredda på att genomföra omfattande reformer på marknaden, vem ska då hjälpa de boendelösa studenterna i Sverige?

Högre utbildning har återigen blivit en klassfråga då det bara är ungdomar med köpstarka föräldrar som kan garanteras ett tryggt boende.

Högre utbildning har återigen blivit en klassfråga då det bara är ungdomar med köpstarka föräldrar som kan garanteras ett tryggt boende. Vi vill att utbildning ska fungera som en klassresa, men med en sönderreglerad bostadsmarknad blir det näst intill omöjligt att göra den resan för många. Det utbildningssystem som svenskar är så stolta över, där ekonomisk bakgrund inte ska spela någon roll, har förvandlats till en arena där tjockleken på föräldrars plånböcker påverkar livsöden.

Den unga person som tar klivet till att börja studera ska kunna fokusera på just studierna, inte delta i en bostadsstaffett mellan olika tillfälliga lösningar. Det är ovärdigt att studenter tvingas till att sova på golvet i en gymnastiksal.

Moderata Ungdomsförbundet har en rad förslag på reformer för att möta bostadskrisen så att studenter slipper tälta eller bo i gymnastiksalar, eller i värsta fall tacka nej till utbildningen för att man inte har hittat någon bostad:

Frigör mark för byggande
Här behöver kommunerna ta sitt ansvar och göra en översyn av marktillgången med syfte att bygga bostäder.

Öka byggtakten
Plan- och bygglovsprocesserna tar alldeles för lång tid i kommunerna. Möjligheterna att överklaga byggnationer behöver också kortas. Det tar idag uppemot 10 år att gå från idé till färdigt bygge, så ska det inte vara.

Ta bort onödigt regelkrångel
Vi vill bland annat avskaffa krav kring buller, göra det möjligt att bygga mindre lägenheter idag samt avskaffa kommunala särkrav vid nybyggnation. Byggnormer och regelverk behöver omfattande liberaliseringar.

Inför fri hyressättning
Vi vill tillåta fri hyressättning, inte bara vid nybyggnation utan även i det befintliga beståndet.

Vi måste minska politikers inflytande över bostadsmarknaden. Ingen ska hindras göra klassresor eller studera för att politiker inte ta sitt ansvar eller bostadskrisen på allvar. Vi behöver omfattande reformer och liberaliseringar på bostadsmarknaden. Uppenbarligen klarar inte regeringen av det, så låt marknaden lösa bostadskrisen.

Elin Petersson
Förbundsstyrelseledamot MUF

 

Detta är en opinionstext i Fastighetstidningen. Skribenten svarar för åsikter i artikeln. Vill du skriva en replik? Hör av dig till redaktionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]