Foto: Sida/Helena Landstedt.
Publicerat 22 januari, 2018

Ingen panik hos Vasakronan och stor glädje i Botkyrka

Regeringens omlokalisering av Sida från Gärdet i Stockholms innerstad till Botkyrka är en markering för att visa statens närvaro även i storstädernas ytterområden. Nuvarande hyresvärd Vasakronan ser det som en möjlighet att effektivisera fastigheten, i Botkyrka börjar man fundera över var myndigheten kan hitta sina nya lokaler.

Sida flyttade till sina nuvarande lokaler på Valhallavägen i Stockholm, där Konstfack tidigare huserade sommaren 2006. Det innebär en vakans hos Vasakronan. Men hos Ronald Bäckrud, Vasakronans regionchef i Stockholm, märks ingen panik.

[ Annons ]

– Att myndigheter rör på sig är inget märkligt, det är vi ganska vaccinerade emot. Sen vet man aldrig hur mycket av myndigheterna som faktiskt ska flytta ut och hur mycket som blir kvar.

Enligt regeringens besked rör det sig om runt 500 tjänster som berörs av flytten.

– Men kontraktet sträcker sig till 2022. Så det är inte så att vi måste sätta oss ner och komma på vad vi ska göra imorgon.

I god tid kan vi börja fundera på vad vi ska göra med lokalerna. Ronald Bäckrud jämför med den stora utflyttningen av banker från city.

– Då lät det från vissa håll som att det skulle vara panik i city. Men vi upplevde det aldrig så. Vi fyllde upp med andra kunder, säger Ronald Bäckrud.

Ronald Bäckrud konstaterar att många av bolagets hyresgäster är inne i liknande processer där man effektiviserar sin lokalanvändning.

– Så det är en trend vi är vana med och hela tiden jobbar aktivt med. Just som när SE-banken flyttade från sina stora lokaler i City så innebär det också att vi kan passa på att fastighetsutveckla. Det möjliggör ofta att ta ett nytt grepp, effektivisera och göra något ännu bättre av fastigheten, säger Ronald Bäckrud.

I Botkyrka kommun är förstås glädjen stor över beskedet. Generellt har den södra sidan av länet färre arbetsplatser än norra Storstockholm och Botkyrka kommun har tidigare tagit en kamp för att få ha kvar Försäkringskassans lokalkontor i Hallunda när det fanns hot om en flytt till Liljeholmen.

– En flytt av en statlig myndighet till vår kommun kommer att stärka utvecklingen av Botkyrka på ett positivt sätt – både för det lokala näringslivet och även bostadsbyggandet, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

Exakt var etableringen görs vill inte kommunens ansvariga spekulera i just nu. Först ska Sida göra en konsekvensanalys som ska presenteras den 1 augusti 2018. Därefter påbörjas diskussioner mellan Botkyrka och Sida om vilken typ av lösning som fungerar bäst. Om det blir en befintlig byggnad eller nybyggnation. Ett tänkbart område är då Eriksbergsområdet som ligger vid E4:an. Där finns ett projekt, Södra Porten, som Botkyrka kommun driver tillsammans med Skanska. Området är tänkt som ett nytt handels- och företagsområde. Närmaste tunnelbana är Hallunda cirka 500 meter bort.  Någon detaljplan är ännu inte gjord för Södra Porten.

– Men det finns även andra tänkbara fastigheter, säger Antonio Ameijenda, mark- och exploateringschef, Botkyrka kommun. Han vill inte säga exakt var, men en ska ligga i närheten av tunnelbanans röda linje.

Botkyrkas bedömning är att Sidas etablering kan skapa cirka 500 nya arbetstillfällen i kommunen. Dels personal som anställs direkt av myndigheten, men sedan också spinn-off-effekter i service, restauranger med mera.

– ­Vi är i en expansiv fas i bostadsbyggandet med 4 000 nya hem de närmaste fyra åren. Ett mål är att bryta bostadssegregationen med olika typer av bostäder som vänder sig till många grupper. I det perspektivet får Sidas etablering en positiv effekt, säger Ebba Östlin.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]