[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 23 september, 2021

Ingen minskning av Riksintressen i Boverkets översyn

En besviken Rikard Silverfur konstaterar att Boverkets översyn av fem stora myndigheters riksintresseanspråk inte lett fram till någon större minskning.

Boverket har nu presenterat sitt uppdrag att samordna Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverkets anspråk på riksintressen. I regeringens uppdrag låg en minskning av det totala riksintresseanspråket. Men redan i en delrapport 2020 menade Boverket att arbetet skulle leda till en minskning. För den kraftiga minskning som önskades skulle dock ytterligare åtgärder behöva vidtas. Den bedömningen kvarstår.

Samtliga fem riksintressemyndigheter har konstaterat att deras riksintresseanspråk är i behov av översyn och förutom Tillväxtverket gör alla bedömningen att deras samlade riksintresseanspråk inte i alla delar kan förväntas motsvara kriterierna och att det därför sannolikt finns ett behov av att ändra enskilda anspråk.

[ Annons ]

– När regeringen så tydligt uppmanat myndigheterna att kraftigt begränsa sina anspråk är det en besvikelse att Boverket bedömer att anspråken förvisso kommer att minska men inte i den omfattning som krävs. Jag är dock inte förvånad över att myndigheterna inte är så benägna att hörsamma regeringens uppmaning. Boverkets bedömning att det krävs ytterligare åtgärder för att minska riksintressena är således riktig, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]