[ Annons ]

Allt efter som externhandeln breder ut sig har landets stadskärnor fått tuffare konkurrens om besökare och konsumenter. Men en undersökning från Fastighetsägarna visar att ”butiksdöden”, som det ofta talas om, inte är så utbredd som man kan tro.
Publicerat 1 juli, 2015

”Ingen kris i Sveriges stadskärnor”

Allt efter som externhandeln breder ut sig har landets stadskärnor fått tuffare konkurrens om besökare och konsumenter. Men en undersökning från Fastighetsägarna visar att ”butiksdöden”, som det ofta talas om, inte är så utbredd som man kan tro.

– Det är ingen kris i svenska stadskärnor trots alla rubriker om butiksdöd. Men när det gäller stadsutvecklingen snöar vi allt för ofta in handel och pratar om det lite för mycket. För att stadskärnorna ska fortsätta vara stabila krävs andra kvaliteter också, sa Göran Höckert, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd under seminariet där rapporten Cityklimatet som undersöker omsättning i ett femtiotal stadskärnor.

[ Annons ]

Enligt rapporten ökade omsättningen i snitt inom dagligvaruhandeln samt hotell- och restaurangnäringen med 1,6 respektive 2,2 procent årligen mellan 2011 och 2014 i de femtiotal stadskärnor som ingår i undersökningen. Däremot minskade sällanköpsvaruhandeln på grund av hård konkurrens från externhandeln med 1 procent årligen under samma tidsperiod. Sammantaget blev resultatet en genomsnittlig positiv utveckling på 0,5 procent.
– Det är goda nyheter för stadskärnorna som presenteras. Rapporten visar att även om det sker en strukturomvandling så är det inte så att staden per automatik dör. Utan den fylls på av nya verksamheter som genererar lönsamhet, Rudolf Antoni, näringspolitisk

Under seminariet diskuterades också frågan kring vem som bär ansvaret för stadsutveckling.
– I många av de uppdrag som vi får nu så ser vi att flera olika aktörer, politiker, fastighetsägare och medborgare, delar på ansvaret för stadskärnans utveckling, Sarah Bragee, avdelningschef samhällsanalys, Tyréns.

Men Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (S) i Sundbyberg var tydlig med vad han tyckte.
– Det är kommunens ansvar att ytterst visa vägen och ta på sig ledartröjan vad gäller stadsutvecklingen men sedan ska det absolut ske i samverkan med andra aktörer och intressenter.

I höst kommer rapporten ”Cityklimatet” att publiceras med ytterligare information kring utvecklingen i stadskärnorna ort per ort.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]