[ Annons ]

Inga betydande effekter av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen – i alla fall inte i dagsläget. Så skriver Boverket i sin första uppföljning av den nya lagstiftningen. På Fastighetsägarna är man inte överraskade av resultaten.
Publicerat 4 april, 2013

Inga stora effekter av nya regler på bostadsmarknaden

Inga betydande effekter av den nya lagstiftningen för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen – i alla fall inte i dagsläget. Så skriver Boverket i sin första uppföljning av den nya lagstiftningen. På Fastighetsägarna är man inte överraskade av resultaten.

Den 1 januari 2011 infördes en ny lagstiftning för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och samtidigt ändrades delar av lagstiftningen som gäller hyressättningen. De viktigaste förändringarna var att allmännyttans verksamhet ska drivas enligt affärsmässiga principer, att allmännyttans hyresledande roll togs bort samt att en skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar infördes.

[ Annons ]

Nu har de första effekterna utretts och de visar sig vara minimala. Inga chockhöjningar av hyror har genomförts, inga direkta förändringar på hyresbostadsmarknaden och utredningen visar fortfarande en tveksamhet kring om de allmännyttiga företagen verkligen verkar enligt affärsmässiga principer.  På Fastighetsägarna har man kommit till samma slutsats.

– Utredningen bekräftar vår bild av att väldigt lite hänt och att det som förändrats handlar mer om andra redan påbörjade processer än om ny lagstiftning. Jag håller  dock med Boverket om att det krävs fler år för en riktig  utvärdering av hur lagen levt upp till de uttalade intentionerna. Myndigheten lyfter förtjänstfullt fram flera parametrar som behöver belysas ytterligare och vi ser med stort intresse fram emot deras vidare utvärderingsarbete, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna och fortsätter:

– Men redan nu  visar Boverket att den nya lagen är otillräcklig som en central reform för en bättre fungerande bostadsmarknad. När politiker  i svar till alla dem som påpekar behovet av en tydligare reformering av hyreslagstiftningen återkommande hänvisar till den nya lagen ekar det därför anmärkningsvärt tomt.

I undersökningen uttrycker Boverket även att det är svårt att bedöma om ett bolag bedriver sin verksamhet affärsmässigt, eftersom det ofta inte finns privata jämförelseobjekt eller ett tydligt sätt att mäta affärsmässigheten. Nu planeras ett framtida arbete med modellen för att göra till exempel affärsmässighet mer mätbart och Martin Lindvall säger att de gärna hjälper till med det arbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]