[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 15 maj, 2017

Inga planer på att flytta ledde till uppsägning

En lägenhet kan behållas enbart som bytesobjekt, men då ska det finnas konkreta planer på flytt visar en dom i hovrätten.

En kvinna står i bostadskö i Stockholm och erbjuds en lägenhet. Hon tackar ja, skriver på hyresavtalet och hämtar nycklarna, men flyttar varken in eller folkbokför sig på adressen. Kvinnan kontaktar hyresvärden efter en tid och ber om tillstånd att få hyra ut lägenheten i andra hand. Hon förklarar att det kan dröja med inflyttningen då hon bor i en kommun på Västkusten där hon genomgår sjukbehandlingar. Hennes plan är att slutföra dessa innan hon flyttar tillbaka.

[ Annons ]

Hyresvärden ber henne komplettera sin ansökan men hon hör inte av sig. Kort därefter hör ett bostadsföretag på Västkusten av sig då en hyresgäst ansökt om att byta lägenhet med kvinnan. Bostadsföretaget meddelar att de avslagit bytesansökan och att kvinnan istället lämnat intresseanmälan för en lägenhet i deras bostadskö. Hyresvärden säger då upp hyresavtalet och avslår begäran om byte. Man anser att kvinnan inte har behov av lägenheten eller att det finns konkreta planer på ett byte.
Kvinnan vägrar acceptera uppsägningen och hävdar att hon behöver den för att kunna göra ett lägenhetsbyte. Hyresvärden driver ärendet vidare till hyresnämnden som beslutar att hyresavtalet ska upphöra. Den menar att kvinnan inte kan visa att det finns konkreta planer för att byta lägenheten. Kvinnan överklagar beslutet men förlorar i hovrätten ett år senare. Hovrätten menar att det gått ett år och kvinnan kan fortfarande inte visa att hon har någon aktuella planer på att göra ett lägenhetsbyte.

Kommentar av Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna:

Om en hyresgäst inte har behov av lägenheten för sitt permanentboende är detta normalt skäl för att besittningsskyddet ska brytas. Men en hyresgäst som inte använder sin lägenhet som bostad kan i vissa situationer ha ett skyddsvärt intresse av att få behålla lägenheten, bland annat för att genom byte få tillgång till en annan bostad.
Enligt praxis krävs det dock att hyresgästen kan visa att bytesplanerna är konkreta och nära förestående. I det aktuella fallet hade hyresgästen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att få till stånd ett byte. Det fanns inte heller någon tilltänkt bytespartner.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]