[ Annons ]

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.
Publicerat 25 februari, 2021

Inga hinder för konvertering enligt Boverket

Det finns inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen vid konvertering av lokaler till bostäder. Det konstaterar Boverket i sitt svar till regeringen.

När dåvarande bostadsminister Per Bolund i november förra året gav Boverket i uppdrag att utreda frågan pekade han ut en situation med ett stort överskott av kontors- och butikslokaler i pandemins spår.

Utredningen är nu klar och Boverket konstaterar i sitt svar till regeringen att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen för den här typen av konvertering.

[ Annons ]

Boverket skriver även att möjligheten att anpassa kraven i byggreglerna, som exempelvis utformnings- och tekniska egenskapskrav, ofta är relativt stort, medan krav kopplade direkt till människors hälsa och säkerhet är minst anpassningsbara.

Även lönsamheten tas upp. Boverket menar att det kan bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som just lokal. 

”I skattelagstiftningen finns regler som kan fördyra omvandling till bostäder. Det är fråga om momsregler och minskade möjligheter att göra direktavdrag för byggkostnader som är mer begränsade vid omvandling till bostäder än vid fortsatt användning som lokal.”, skriver man bland annat.

Boverkets menar även att konvertering av lokaler till bostäder sker på samma ekonomiska och finansiella villkor som annan fastighetsutveckling, och att reglerna för goda boendemiljöer och rimliga boendekostnader kan medföra ökade kostnader, eller minskade intäkter, jämfört med att renovera för en fortsatt användning som lokal. 
Det resulterar i två delvis motstridiga mål, att skapa fler bostäder och att bostäder ska ha en god kvalitet, och dessa måste vägas mot varandra, menar man.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, är nöjd med att konstatera att även Boverket konstaterar att enbart ett flexiblare regelverk inte löser bostadsbristen.

– Vi ser en fortsatt efterfrågan på kontor, även om hem- och distansarbete kan komma att bli ett komplement. Men rapporten är ett värdefullt inspel i hur olika regelverk i viss mån begränsar förfoganderätten och därmed hindrar såväl byggnader som stadsrum att enkelt anpassas efter förändrade behov. De hinder som Boverket för fram i sin rapport överensstämmer med vad som tidigare förts fram av såväl oss som ett flertal andra aktörer, säger han.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]