Publicerat 14 augusti, 2020

Infrea ökar omsättning och resultat under andra kvartalet

Infrea redovisar ökande omsättning och ett högre resultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

"Vår utveckling håller i sig och kvartalet har varit bra, både med avseende på omsättning och resultat samt med flera fina vunna projekt. Vi har en bra orderbok och står fortsatt väl rustade för resten av året", konstaterar vd Tony Andersson.

Omsättningen steg 55,0 procent till 257,7 miljoner kronor (166,3), varav förvärvad tillväxt står för 53 procent.

Ebita-resultat blev 20,6 miljoner kronor (9,3), med en ebita-marginal på 8,0 procent (5,6).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev 13,9 miljoner kronor (13,7), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,84 kronor (0,67), vilket innebär en ökning med 25,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,3 miljoner kronor (10,2).

"Det känns tryggt att vi trots det senaste halvårets förändrade världsläge alltjämt märker att infrastrukturmarknaden är god och hälsosam. Vi ser idag ingen tendens till någon större avmattning på efterfrågan av våra tjänster och våra dotterbolags orderböcker är välfyllda för resten av året. Vi fortsätter att söka efter fler förvärv och att arbeta med Infrea-koncernens utveckling och jag ser fram emot vårt fortsatta arbete kommande kvartal", avslutar Tony Andersson sitt vd-ord.

Infrea, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning257,7166,355,0%
EBITA20,69,3121,5%
EBITA-marginal8,0%5,6%
Nettoresultat13,913,71,5%
Resultat per aktie, kronor0,840,6725,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet12,310,220,6%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]