Publicerat 13 juli, 2021

Infrea kallar till extra stämma för att besluta om kvittningsemission i förvärv

Aktieägarna i byggbolaget Infrea kallas till extra stämma den 4 augusti. Stämman genomförs genom förhandsröstning. Stämman blir därmed utan fysiskt deltagande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om en kvittningsemission av nyemitterade aktier på motsvarande högst 30,8 miljoner kronor avseende förvärvet av Jonab Anläggnings, vilket aviserades den 1 juli.

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]