Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 2 oktober, 2017

”Infrastrukturskatt bidrar inte till samhällsbygget”

Sverigeförhandlingen undersöker alternativa finansieringsmodeller för att skynda på utbyggnaden av den nya höghastighetsbanan. Men en ny infrastrukturskatt som bekostas av fastighetsägare är inte rätt lösning, menar Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna.

Från höghastighetståg till tåg med högre hastigheter. Så kan man sammanfatta Trafikverkets förslag för kommande infrastrukturinvesteringar fram till 2029. Att bygga nya tågbanor för riktigt höga hastigheter blir helt enkelt för dyrt och därför vill Trafikverket sänka topphastigheten till 250 km/h för höghastighetstågen. Det gör att nuvarande byggstandard kan behållas och att investeringskostnaden sjunker. Det man förlorar är att utbyggnaden kommer ske i långsammare takt eller inte alls, eftersom utbyggnaden enligt regeringens direktiv ska ske i den takt som ekonomin tillåter.

[ Annons ]

Det är ett besked som togs emot med oro av Sverigeförhandlingen, som har i uppdrag att ta fram en plan för hur en höghastighetstågbana kan byggas så snabbt som möjligt och dessutom bidra till att öka bostadsbyggandet i kommunerna längs med tågbanorna. I praktiken har en tågstation för höghastighetstågen varit förenat med krav på bostadsbyggande och medfinansiering av infrastruktursatsningar. Därför vill Sverigeförhandlingen se andra finansieringsalternativ än traditionell anslagsfinansiering via statsbudgeten.

En alternativ finansieringsmodell som Sverigeförhandlingen föreslagit och som nu utreds av infrastrukturkommittén är att införa en ny infrastrukturskatt. En skatt som enligt förslaget ska betalas av de fastighetsägare som gynnas av en satsning på höghastighetståg eller vägar.

Det är naturligtvis bra att regeringen insett behovet av att satsa på infrastruktur för att öka byggandet av kontor och bostäder. För ökade investeringar i nyproduktion måste det skapas fler attraktiva lägen och där är kommunikationsmöjligheterna avgörande. Det är också en rimlig utgångspunkt att den som drar nytta av investeringen också ska ge något tillbaka.

Men det är också här som problematiken uppstår. För hur stor är nyttan av en ny järnvägslinje eller en ny väg? När drar man som fastighetsägare nytta av investeringen och går det verkligen att särskilja infrastrukturinvesteringar från andra faktorer som påverkar fastigheternas värde?

En särskild infrastrukturskatt på fastigheter för att finansiera höghastighetståg är feltänkt från början.

Reinhold x3

 

Budgetproppen
Investerings- och renoveringsstöd går inte åt. Låt stödet gå till människor istället för byggbolag.

 

Lidingöloppet
15km. Borde tränat mer, men man kan ju också springa för att det är roligt.

 

Kritik
Remissvaren på Hyresgästutredningen gläder. Skarp kritik mot förslag som är dåliga för hyresrätten.

Infrastruktursatsningar ger visserligen nya och förbättrade lägen för de fastigheter som ligger i närheten men samtidigt är det en rad andra faktorer som också påverkar fastighetsvärdena, som fastigheternas skick, standard, läge och inte minst den ekonomiska utvecklingen i landet och på den enskilda orten. I praktiken är det omöjligt att isolera en enskild faktors inverkan på fastighetsvärdet. Därför är en särskild infrastrukturskatt på fastigheter för att finansiera höghastighetståg feltänkt från början.

En särskild infrastrukturskatt för fastighetsföretag skulle dessutom, särskilt i kombination med regeringens redan framlagda förslag om kraftigt begränsade ränteavdrag och paketeringsutredningens förslag om höjd skatt vid fastighetsförsäljningar, leda till en överbeskattning av fastighetsbranschen och därmed minskade investeringar i bostäder och lokaler för samhällsservice och företagande.

Fastighetsbranschen är en viktig förutsättning för fortsatt god ekonomisk tillväxt, utveckling och välstånd. Många fastighetsföretag är aktiva och påtagliga samhällsaktörer. Branschen bidrar idag till samhällsbyggandet och skall även i fortsättningen kunna vara en väsentlig del av detta och dra sitt strå till stacken, men stigande fastighetsvärden till följd av infrastrukturinvesteringar hanteras bäst genom dagens system för fastighetsskatt inte genom en ny skatt på fastighetsföretag.

Reinhold Lennebo
VD Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]