[ Annons ]

Kristian Käll, processledare för Social Hållbarhet på Älvstranden Utveckling. Foto: Sofia Sabel
Publicerat 2 december, 2020

Influencerns framgångsrecept

En influencer inom hållbar stadsutveckling. Så löd motiveringen när stadsutvecklingsprojektet Masthuggskajen vann Swedish Green Building Councils pris Årets Citylab-projekt.

Med ”influencer” syftade juryn inte på bloggande och betalda samarbeten. Snarare att Masthuggskajen är en inspirationskälla med många följare.

– Jag tror att man sett det intresse vi skapat för projektet. Många är nyfikna på hur vi arbetar och hör av sig för att de vill följa vår hållbarhetsresa, säger Kristian Käll, processledare för Social Hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

[ Annons ]

Masthuggskajen ska bli en plats ”full av kontraster” och med ”puls och kulturell dynamik”. Men ser man förbi de visionära värdeorden så finns ett helhetstänk, där ”blandstaden” inte bara är ett uttryck i översiktsplanen.

– Det görs såklart kompromisser längs vägen, men vi har varit väldigt eniga om att undvika gentrifiering och att områdets historiska och kulturella betydelse ska finnas kvar.

För två år sedan blev man först att certifieras med Citylab Action, SGBC:s certifikat för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet. Om de når sina högt uppsatta ambitioner vet vi först när allt står färdigt 2028. Men som Årets Citylab-projekt har man ännu ett bevis för att man i alla fall är på rätt väg. Här är tre framgångsfaktorer som Kristian Käll gärna delar med sig.

1. Omfamna det kulturella arvet
Den kulturella dragningskraften är ofta avgörande för ett områdes puls och stämning. De är genom att ta vara på, omfamna och utveckla detta som man kan bevara områdets själ, trots att mycket kommer vara nytt.  Vi har Kommersen, Göteborgs största loppmarknad, som lockar människor i olika åldrar och med olika social bakgrund. Folkets Hus, Lagerhuset, Filmfestivalen, Folkteatern och Pustervik är andra exempel som ligger i närområdet.

2. Gör det enkelt att leva hållbart
Förutom restauranger, teatrar och caféer så ska gatumiljön i Masthuggskajen präglas av inslag som gör det enkelt att leva och agera hållbart. Här finns solidariska kylskåp och skafferier, där man kan lämna mat åt andra istället för att det slängs. Det satsas på lokaler för ideella initiativ, exempelvis där man kan låna verktyg eller laga sin cykel – så att mer lagas och mindre slängs.

3. Polera inte för mycket
Att bygga nytt betyder inte att man behöver eftersträva perfektion – tvärtom. Områdets historia av alternativa livsstilar och rika kulturliv ska bevaras och det ruffa och opolerade ska förstärkas för att balansera upp när det nya växer fram runt det gamla.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]