Dyrare drivmedel, boendekostnader och mat är bidragande faktorer till en högre inflationstakt i dag än för tolv månader sedan.
Publicerat 11 augusti, 2011

Inflationstakten ökar

Dyrare drivmedel, boendekostnader och mat är bidragande faktorer till en högre inflationstakt i dag än för tolv månader sedan.

Inflationstakten, det vill säga förändringen i konsumentprisindex under de senaste tolv månaderna, var 3,3 procent i juli, vilket är en uppgång från juni då den var 3,1 procent. Från juni till juli var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Det visar ny statistisk som presenterades av Statistiska centralbyrån i dag.

[ Annons ]

Priserna var i genomsnitt oförändrade från juni till juli. Säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-7,0 procent) bidrog nedåt med 0,4 procentenheter. Lägre priser på el (-2,1 procent) bidrog ytterligare med 0,1 procentenhet nedåt. Sänkningen motverkades framför allt av högre räntekostnader för egnahemsägarna (3,0 procent), som bidrog med 0,2 procentenheter uppåt. Prishöjningar på charterresor (5,9 procent), drivmedel (1,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent) bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Till den totala uppgången sedan juli 2010 bidrog högre boendekostnader (9,3 procent) med 2,5 procentenheter. Därav bidrog högre räntekostnader (49,0 procent) med 1,9 procentenheter och höjda hyror (2,4 procent) med 0,3 procentenheter. Inom transportområdet bidrog högre drivmedelspriser (12,5 procent) med 0,5 procentenheter. Höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,9 procent) samt rekreationstjänster och kulturella tjänster (3,7 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,2 procentenheter. Uppgången motverkades av prissänkningar inom audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-15,0 procent), som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]