[ Annons ]

I Kockums i Malmö pågår nu ett stort stadsdelsutvecklingsprojekt. Det före detta industriområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, handel och kontor. Se fler bilder här.
Publicerat 24 januari, 2014

Indutriområde blir stadsdel – nu ska Kockums byggas om

I Kockums i Malmö pågår nu ett stort stadsdelsutvecklingsprojekt. Det före detta industriområdet ska utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, handel och kontor. Se fler bilder här.

Tillsammans med Marge arkitekter och LAND landskapsarkitekter har Tyréns i parallellt uppdrag åt Malmö stad lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden på före detta Kockums industriområde i Västra Hamnen. Kockums var i över 100 år Malmös industriella hjärta med avgörande betydelse för stadens utveckling. Nära sundet och mitt i staden ombildas det nu till en hållbar stadsdel med unika värden.

[ Annons ]

– Förutom bevarandet av gamla byggnader aktiveras och utvecklas Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden på flera kreativa sätt i en gestaltning som kännetecknas av sinnlighet och omtanke i den mänskliga skalan. Förslaget skapar ett flertal karaktärsfulla platser, byggnadstyper, parker och stråk för en variation av boenden, verksamheter och urbant liv. Passager och skalförskjutningar ger spännande övergångar mellan signifikanta rumsligheter där vyer mot vattnet och den karaktärsfulla bebyggelsen spelar avgörande roller, säger Paul Hansson, bebyggelseantikvarie på Tyréns kontor i Malmö.

Traversparken. Illustration: Ethem Erdogan/Marge arkitekter.
Varvsstråket. Illustration: Ethem Erdogan/Marge arkitekter.
Illustrationsplan Varvsstaden: Marge/LAND/Tyréns.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]