Detaljplanen för det nya resecentrumet, som ligger mycket attraktivt och strategiskt mellan stadskärnan och Mälaren, beräknas vara klar i slutet av 2017. Stationsområdet ska även bestå av bostäder, kontor, handel och parker. Illustration: Big
Publicerat 30 mars, 2017

Industristad i bra balans

Västerås, industristaden vid Mälaren är en konjunkturkänslig stad. För närvarande råder bra balans inom de flesta fastighetssektorerna men med en viss överetablering av butiker.

Kontor

[ Annons ]

Marknaden för kontor har stärkts med en ökad efterfrågan i attraktiva lägen. Ett exempel är Castellum Koppartorgets andra etapp med 2 000 kvadratmeter kontor som är fullt uthyrt.

Detaljplanen för det nya resecentrumet beräknas vara klar i slutet av 2017. Utvecklingen av stationsområdet, som ligger mycket attraktivt och strategiskt mellan stadskärnan och Mälaren, ska förutom ett nytt resecentrum även innehålla bostäder, kontor, handel och parker.

Handel
Under de senaste åren har samtliga av stadens större citygallerior bytt ägare. Agora har förvärvat Centra av Niam samt Punkt och Gallerian av Carlyle.

Atrium-Ljungberg har sålt Igor till den finska pensionsinstitutionen Keva tillsammans med en lokal partner, Heba fastigheter. Kungsleden har förvärvat Skrapan av Cornerstone. För cityhandeln råder fortsatta problem med viss överetablering och hård konkurrens från externhandeln i form av främst Erikslund.

Bostäder  Behovet av nya bostäder är fortsatt stort med anledning av ett tidigare lågt byggande. Den största delen av nyproduktionen är fortfarande koncentrerad till Öster Mälarstrand som fortsätter att växa med muab, bestående av Västerås stad,
JM och Peab.

Kommunen har gjort några större markanvisningar de senaste åren. Exempelvis Iggebygärdet där HSB fått markanvisning för 3 000 kronor per kvadratmeter tillåten bta. Riksbyggen vann markanvisningstävlingen om att bygga cirka 67 lägenheter vid Björskogsgatan, nära Malmabergsskolan till ett pris motsvarande cirka 3 000 kr/kvm bta. Inom kvarteret Hulte planeras ny bostadsbebyggelse i ett 16-våningshus och ett sexvåningshus om totalt 125 lägenheter.

Investeringsmarknad
I Västerås har flertalet större kommersiella köp genomförts med fokus på retail (se avsnitt handel) och samhällsfastigheter med några stora portföljaffärer  inrymmande skola och vård.

Övriga marknader har haft en relativt låg transaktionsaktivitet under samma period med relativt få styckeaffärer. Viss nyproduktion sker av industrilokaler och skolor. Hemsö har fått i uppdrag att uppföra Widénska gymnasiet av Västerås Stad. Den totala investeringen uppskattas till cirka 150 mkr.

Slutsats
Den pågående och planerade nybyggnationstakten bedöms på sikt råda bot på den mest akuta delen av rådande bostadsbrist. Kontors- och industrimarknaden upplevs för närvarande vara i balans med en ökad efterfrågan på moderna och yteffektiva lokaler, medan det råder en viss överetablering av butiker.

 

 

Willhem planerar fler bostäder

Befolkningen ökar i Västerås och behovet av fler bostäder är stort.

– Vi gillar Västerås, säger Mikael Granath, vd på Willhem som är en av stadens stora aktörer på bostadssidan. Tillväxtmarknaden ser bra ut och staden har ett intressant geografiskt läge i Mälardalen.

I Västerås har Willhem bostäder i Hammarby, Skallberget, Tunby stadsgärde, Gideonsberg, Sandgärdet och Karlsdal. Stadens utmaningar, som Mikael Granath ser det, är att fortsätta vara alert.

– Läget gör att man ligger mitt i ett flöde av människor till och från Stockholm. Staden måste fortsätta att utveckla sitt erbjudande av bostäder och fortsätta vårda den positiva näringsstrukturen som redan finns.

Just nu planeras det för flera nya projekt i staden.

–Vi planerar att bygga hyresrätter i områdena Hammarby, Karlsdal och Sandgärdet. Vår förhoppning är att kunna starta under 2018.

Malin Age

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]