Ett privat och ett kommunalt fastighetsbolag går samman för att få fart på det slumrande kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Bakom nybildade KN9AB står Henry Ståhl Fastigheter och Hyresbostäder i Norrköping.
Publicerat 8 april, 2014

Industriområde i Norrköping blir bostadskvarter

Ett privat och ett kommunalt fastighetsbolag går samman för att få fart på det slumrande kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Bakom nybildade KN9AB står Henry Ståhl Fastigheter och Hyresbostäder i Norrköping.

Henry Ståhl Fastigheter AB och Hyresbostäder i Norrköping AB har bildat ett gemensamt bolag för att tillsammans utveckla kvarteret Kroken i centrala Norrköping. Syftet med samarbetet är att utveckla fastigheten med bostäder och kontor.

[ Annons ]

Fastigheten är belägen utmed Strömmen och i omedelbar närhet till Knäppingsborg och Campus Norrköping. Den äldsta delen av fastigheten är från 1907 och har använts för textilindustri. När fastigheten är ombyggd och klar kommer den inrymma drygt 100 bostäder av olika storlekar och cirka 2 500 kvadratmeter kontor. Projektet omfattar även en möjlighet till nybyggnation om cirka 4 000 kvadratmeter i direkt anslutning till utloppet i Strömmen. Samarbetet sker genom det nystartade, gemensamt ägda aktiebolaget KN9AB.

– Detta är ett mycket spännande samarbetsprojekt som är bra för fastigheten men också för Norrköping. Samarbetet innebär att ett viktigt projekt kan komma igång snabbare än vad parterna var för sig annars hade kunnat göra, säger Peter Karlström vd på Henry Ståhl Fastigheter.

Gunnar Boqvist, vd på Hyresbostäder i Norrköping jämför den nya satsningen med lyckade förnyelser av industriområden i Storbritannien.

– Vi gläds åt det kommande samarbetsprojektet som innebär nya bostäder och möjligheter i ett av Norrköpings mest unika innerstadslägen. Projektet har sina likheter med det som hänt i t ex Manchester eller Liverpool där otillgängliga industrimiljöer i centrala lägen utvecklas till bostäder, kontor och butiker samt andra allmänna miljöer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]