[ Annons ]

Nytt EU direktiv om energieffektivisering förhandlas fram. Innehåller förslag på att alla byggnader ska kunna mäta och debitera den individuella värme- och varmvattenförbrukningen i lägenheterna.
Publicerat 16 februari, 2012

Individuell mätning för minskad energiförbrukning

Nytt EU direktiv om energieffektivisering förhandlas fram. Innehåller förslag på att alla byggnader ska kunna mäta och debitera den individuella värme- och varmvattenförbrukningen i lägenheterna.

Individuell mätning och debitering, IMD, är komplext och komplicerat särskilt när det gäller befintliga byggnader. Fastighetsägarna försöker påverka EU direktivet så att länder får självbestämmanderätt för tillämpningen av IMD. Det arbetet görs genom den europeiska organisationen European Property Federation (EPF).

[ Annons ]

Under våren kommer också Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO att gemensam arbeta med en ny förstudie kring IMD av värme och komfortkyla.

Boverket har uppskattat energibesparingspotentialen till 10 – 20 procent vid införandet av IMD. Läser mer på Fastighetsägarnas hemsida.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]