Publicerat 19 september, 2022

Inbromsning för renoveringar i Sverige – renoveringsindex fortsätter ned

Renoveringsindex, som mäter svenskarnas investeringar i byggmaterial och ROT-avdrag, fortsatte att backa i juli. Indexet har nu backat i fem månader i rad.

Indexet var -3,14. Det är den största nedgången som noterats i år.

- Trots en kombination av olika orosmoment ser vi att renoveringstrenden fortfarande är stark. Trots nedgången i renoveringsindexet är det fortfarande historiskt höga siffror. Siffrorna för 2022 ligger än så länge högre än siffrorna från innan pandemin, vilket visar på det faktum att många svenska bostadsägare fortsätter att värdesätta hemmiljön och vill renovera hemmet till dess fulla potential, uppger Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten och initiativtagare till renoveringsindex.

https://renoveringsindex.se/

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]