Sue Clark, chef internationella program på Sweden Green Building Council.
Publicerat 5 oktober, 2018

In med ljus och rörelse

Sue Clark ansvarar för den internationella certifieringen WELL i Sverige. Att allt fler är nyfikna på certifieringen spår hon kommer leda till tydligare policys för att främja hälsa och välmående. Kunskap och teknik om vilka insatser som behövs finns redan.

Det är organisationen Sweden Green Building Council, SGBC, som i Sverige ansvarar för den globala certifieringen WELL, bland annat genom att hålla i utbildningar och arbeta opinionsbildande.

– Allt fler vill lära sig mer om hur WELL kan inter­­ageras och kopplas samman med andra byggstandarder och miljöcertifieringar, och vi får in en hel del frågor när det gäller social hållbarhet, säger Sue Clark, chef internationella program på Sweden Green Building Council.

Hon tror att vi kommer se fler omfattande policys för att främja hälsa och välmående
i våra byggnader framöver.

WELL Building Standard
WELL är en internationell byggstandard som tar ansvar för människors välbefinnande genom att främja hälsa, välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen. WELL utgår från sju koncept för kontorsfastigheten som påverkar vår hälsa: luft, vatten, ljus, ljud, kost, motion och välbefinnande. Ett antal resultatindikatorer gör dessa både mjuka och hårda värden mätbara.

– Stress och utbrändhet är stora problem och antalet sjukskrivningar blir allt fler. Uppmärksamhet kring psykisk ohälsa ökar, och arbetsgivare vill göra så mycket som möjligt för att skapa en god arbetsmiljö. Förbättringar såsom policys gällande stresshantering och utbildningar för både personal och chefer är två viktiga strategier som kan ge bättre stöd till medarbetare, säger Sue Clark.

I dagsläget finns det bara tio projekt i Sverige inom WELL. Men blickar vi utanför Sveriges gränser finns länder där utvecklingen kommit längre. Sue Clark nämner bland annat Storbritannien som ett av föregångsländerna med flera certifierade byggnader.

– En av orsakerna till Storbritanniens stora framgångar inom området är att flera stora multinationella förtag har sina huvudkontor i landet. Dessa företag ser certifieringen som ett led i att attrahera talanger och investera i de anställda. Samtidigt har den här typen av företag ofta större medel att genomgå en certifiering vid exempelvis en renovering.

Tre trender:
1.
Större fokus på dagsljus och belysningsstrategier.
2. Arbetsplatser utformas får att uppmuntra till rörelse.
3. Mer omfattande policys får att främja hälsa och välmående.

Sue Clark menar att det i Sverige hittills har varit ett stort fokus på miljöcertifieringar som BREAM, LEAD och Miljöbyggnad med tyngdpunkten på de ”hårda värdena” i en byggnad, utifrån miljöaspekten. Nu kommer det att integreras fler värden som rör den sociala hållbarheten med människans välbefinnande i centrum.

– Vi ser att våra medlemmar har börjat värdesätta den sociala hållbarheten i våra byggnader och jag tror att det kan komma att bli en viktig fråga både för hyresgäster och fastighetsägare framöver. WELL-certifieringen är unik i sitt slag och trots att antalet certifierade byggnader fortfarande är få i Sverige tror jag att WELL-standarden kan göra att de här frågorna lyfts högre upp och diskuteras vid nybyggnation, renoveringar och även hyresgästanpassningar. Många bra idéer finns i WELL-systemet och det kan mycket väl bli så att företag lånar in vissa delar, utan att genomgå hela certifieringen.

Och rent konkret? Sue Clark nämner Folkhälsomyndighetens rapport ”Ljus och hälsa” från 2017.

– Även om det finns god tillgång till dagsljus blir det för lite på vintern utifrån ett hälsoperspektiv. Nu finns det lampor och belysningssystem som fungerar som hjälpmedel i och med att de bidrar positivt till dygnsrytmen genom ljusnivå och färg på ljuset.

”Sitting is the new smoking”, konstaterar Sue Clark. Hon menar dessutom att en arbetsplats kan utformas för att uppmuntra personalen att röra sig mer.

– Det är ganska vanligt att ha ett justerbart skrivbord och friskvårdsbidrag, men de flesta sitter ändå vid skrivbordet och använder inte de avsatta pengarna till träning. Strategier såsom tillgängliga trappor med dagsljus, musik och konst (istället för tråkiga hissar), promenadmöten och yogarum på kontoret kan bidra till en positiv utveckling där medarbetare rör sig mer på jobbet.

Läs även:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/olika-blir-det-nya-normala/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/kom-loss/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/ett-kontor-for-battre-halsa/

 

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]