Foto: Shutterstock
Publicerat 28 september, 2017

IMF: undanta nybyggda hyresrätter från reglering

IMF anser att nybyggda hyresrätter i Sverige bör undantas från bruksvärdessystemet. Det framgår i deras senaste utlåtande om svensk ekonomi.

Bostadspriserna utgör en fortsatt risk i Sverige. Det framhåller Internationella valutafonden, IMF, i den rapport som publicerades på torsdagen.

[ Annons ]

Framförallt pekar IMF på att högt uppdrivna bostadspriser och svårigheter att få en hyresrätt är en hämsko för arbetskraftens rörlighet. De menar att en rad åtgärder krävs för att klara ett ökat bostadsutbud. Främst handlar det om en avreglering av hyresmarknaden och om slopade ränteavdrag.

I rapporten föreslår IMF att alla nybyggda hyresbostäder ska vara helt befriade från reglering. Hyror på lägenheter som faller under bruksvärdessystemet bör gradvis anpassas till marknaden. Låginkomsthushåll bör skyddas genom bostadsbidrag.

IMF vill också att Finansinspektionens förslag om striktare amorteringsregler införs så snabbt som möjligt, för att mota riskerna på bostadsmarknaden.

Finansminister Magdalena Andersson (S) är dock fortsatt kall till avtrappade ränteavdrag.

– Om frågan blir aktuell måste det naturligtvis ske med stor omsorg om de hushåll som skulle påverkas och givetvis också med kompensatoriska åtgärder. Det är inte så att den här frågan bara kan diskuteras i samband med att man diskuterar bostadspolitik. Den kan ju naturligtvis diskuteras enskilt eller i samband med skattefrågor i stort”, säger Magdalena Andersson till TT.

IMF:s ekonomer är samtidigt kritiska mot att det, trots hög byggtakt, inte finns tillräckligt med bostäder med lägre hyror. Lösningen menar de ligger i en avreglering av hyresmarknaden.

Lika kallsinnig är Magdalena Andersson här.

– Att höja hyrorna är ju inte något som underlättar för människor att komma in på bostadsmarknaden, säger hon.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]