Hemsö har ingått avtal om att sälja en fastighetsportfölj omfattande 35 fastigheter på olika orter i Sverige. Det totala försäljningspriset uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.
Publicerat 7 december, 2016

Ilija Batljan köper från Hemsö för 1,5 miljarder

Hemsö har ingått avtal om att sälja en fastighetsportfölj omfattande 35 fastigheter på olika orter i Sverige. Det totala försäljningspriset uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.

Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget fortsätter hålla transaktionstempot uppe. På tisdagen drogs Högkullens erbjudande om notering av stamaktier tillbaka med anledning av att Samhällsbolaget förvärvade hela bolaget. Senare samma dag meddelades ett förvärv om 35 fastigheter från Hemsö för en köpesumma om 1,5 miljarder kronor.

[ Annons ]

Fastighetsportföljen i den senaste affären omfattar tre äldreboenden, fyra utbildningsfastigheter och 28 övriga fastigheter. Merparten av fastigheterna är belägna i västra och södra Sverige. Den totala uthyrningsbara ytan är 174 400 kvadratmeter, uppskattad hyresintäkt uppgår till cirka 150 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyrestiden är cirka fyra år.

– Hemsö eftersträvar en kundnära och effektiv förvaltning för att kunna ta hand om våra hyresgäster på bästa sätt. Fastigheterna som vi nu säljer utgör en blandad portfölj och kan till exempel ha ett större inslag av kontor, bestå av mindre omsorgs- och utbildningsfastigheter eller ligga på orter där vi bedömer att vi inte har en tillräckligt stark lokal närvaro för att kunna agera långsiktigt. Försäljningen bidrar till att koncentrera vårt kvarvarande bestånd geografisk och frigör kapacitet för nya förvärv och investeringar i pågående projekt, säger Hemsös vd Nils Styf.

De största hyresgästerna utgörs av Västra Götalands Läns Landsting och Lunds Universitet. Försäljningarna sker i form av bolagsöverlåtelser och frånträde sker den 10 april 2017.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]