[ Annons ]

Foto: If
Publicerat 16 mars, 2022

If:s hemförsäkring ska täcka ukrainska flyktingar

Under den akuta flyktingsituationen kan kunder till If som tar in flyktingar i sina hem utan kostnad få sin hemförsäkring utvidgad till att även innefatta dem.

Tusentals flyktingar från Ukraina anländer nu till Sverige. Många svenskar har öppnat sina hem för ukrainska familjer med akut behov av någonstans att bo. Försäkringsbolaget If har därför öppnat upp hemförsäkringen för att också omfatta flyktingar som erbjuds husrum i den akuta situationen.

– Anpassningen av hemförsäkringen grundar sig i anstormningen av flyktingar från Ukraina, för att lösa en akut situation. Men alla flyktingar som uppfyller kriterierna för det tillfälligt utökade skyddet kommer att behandlas lika, säger Kristian Hultqvist, Kommunikationschef på If.

[ Annons ]

Försäkringstagarens valda omfattning av hemförsäkring öppnas upp till att innefatta flyktingar som gratis erbjuds husrum. Utöver det lämnas också ersättning vid eventuell stöld eller skadegörelse på försäkringstagarens egendom. Det innebär en skillnad på vad som gäller om en gäst eller inneboende släkting/vän från Sverige gör det.

– För att en inneboende vän eller släkting ska omfattas av hemförsäkringen behöver vederbörande läggas till på hemförsäkringen. Om en inbjuden gäst stjäl något omfattas det inte av hemförsäkringen. If har valt att göra detta tillfälliga undantag för att bidra till att lösa en akut katastrof, säger Kristian Hultqvist.

Undantaget avser personer som ännu inte är folkbokförda i Sverige, och gäller i ett första steg i sex månader, till 15 september. Därefter görs en ny bedömning.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]