Bild: Serneke
Publicerat 12 februari, 2019

Idrotts- och kulturcenter planeras vid Torsplan

Serneke och KFUM Central planerar ett nytt idrotts- och kulturcenter vid Torsplan i centrala Stockholm. En avsiktsförklaring har undertecknats och ett utvecklingsförslag har utarbetats tillsammans med White Arkitekter.

Förslaget omfattar bland annat en multifunktionell idrottsarena med plats för 2 000 åskådare, en specialhall för gymnastik samt ytterligare en idrottshall och lokaler för kulturverksamhet. Men även planer för kontor, hotell och gymnasieskola ingår i förslaget.

[ Annons ]

Bruttototalarean ligger på totalt 40 000 kvadratmeter.

– Det känns väldigt tillfredsställande att få utveckla denna typ av anläggning i samverkan med KFUM Central och Stockholm stad. Detta är vad Sernekes vision handlar om – att med idrott och kultur i centrum, skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas, att erbjuda goda förutsättningar för utbildning och en god folkhälsa, säger Ted Mattsson regionchef på Serneke projektutveckling.

Samtal om villkor för markanvisningsavtal inleds inom kort med Stockholms stad, följt av s detaljplanearbete. Om allt går som det ska kan detaljplanearbete och projektering kunna ske under 2019–2020, medan byggstart är planerad till 2021–2023.

– Våra planer på att bygga ett idrotts- och kulturcenter har konkretiserats rejält under den gångna hösten. Sernekes förslag gör att vår förening kan växa och ge Stockholms unga ett välbehövligt tillskott av mötesplatser för sina intressen och passioner, säger Hans von Uthmann, styrelseledamot KFUM Central och projektansvarig KFUM Centrals Idrotts- och Kulturcenter.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]