[ Annons ]

Nu är markreservationen för Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden klar. JR kvartersfastigheter får nu till uppgift att utveckla området och skapa ett nytt centrum för service och handel.
Publicerat 17 september, 2013

Idétävlingen för Gasverksområdet är avslutad

Nu är markreservationen för Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden klar. JR kvartersfastigheter får nu till uppgift att utveckla området och skapa ett nytt centrum för service och handel.

Vid nästa sammanträde med Stockholms stads exploateringsnämnd fattas beslut om en tidig markreservation för JR kvartersfastigheter som nu får till uppgift att utveckla Gasverksområdet.

[ Annons ]

– I Norra Djurgårdsstaden ska mycket av det som stockholmarna efterfrågar finnas samlat – inte bara bostäder, service och arbetsplatser utan även nöjen, design och kultur. Gasverksområdet är en verkligt intressant Stockholmsmiljö och jag ser fram emot att det sätter en särskild prägel på Norra Djurgårdsstaden och skapar många fler skäl för stadens invånare att besöka området, säger Joakim Larsson (M) exploateringsnämndens ordförande.

Målet är att locka besökare från hela regionen med gallerier, scenkonst, nöjen och designbutiker. Ambitionen är att öppna upp området, skapa en levande stadsmiljö och möjliggöra att nya verksamheter kan fylla byggnaderna med nytt liv. Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen är basen i omvandlingen, där historien ska leva vidare.

– Efter en givande period av initialt idéarbete tillsammans med Stockholms stad ser vi fram emot det fortsatta utvecklingsarbetet i Gasverket och skapandet av en stadsdel som ska sjuda av liv. När nu Gasverket utvecklas berikas hela området Norra Djurgårdstaden med ett nytt nav. Som grund för det kommande programarbetet ligger visionen att i Gasverket skapa en levande innovativ stadsdel som blir en destination för Stockholm, säger Magnus Rothman, vd på JR Kvartersfastigheter.

– JR kvartersfastigheter har en vision som stämmer väl överens med Stockholms stads idéer om Norra Djurgårdsstaden och kommer även att arbeta för att bevara de unika kvaliteterna i området, samtidigt som man utvecklar en modern stadsdel och tar hänsyn till de högt ställda målsättningarna för hållbart byggande, säger Joakim Larsson (M) exploateringsnämndens ordförande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]