[ Annons ]

Revisorernas branschorganisation, FAR, har tillsammans med flera aktörer tagit fram en idéskrift som ska underlätta för bostadsrättsföreningarna att göra tydligare årsredovisningar.
Publicerat 18 december, 2014

Idéskrift ska ge tydliga årsredovisningar

Revisorernas branschorganisation, FAR, har tillsammans med flera aktörer tagit fram en idéskrift som ska underlätta för bostadsrättsföreningarna att göra tydligare årsredovisningar.

Med konkreta tips från FAR:s idéskrift ”Om årsredovisningen för bostadsrättsföreningen Modell Bättre” kan bostadsrättsföreningarna göra sina årsredovisningar mer informativa så att de fungerar bättre som beslutsunderlag.

[ Annons ]

Bakgrunden till skriften är debatten om redovisningen i bostadsrättsföreningar och Bokföringsnämndens beslut att förbjuda progressiva avskrivningar vid tillämpning av redovisningsregelverket K2.
– Det här är ett viktigt steg på vägen mot tydligare årsredovisning för bostadsrättsföreningar. Genom den här idéskriften skapas möjligheter till förbättrad information över föreningens ekonomi. Det ger ett bättre beslutsunderlag för såväl boende som blivande medlemmar i en bostadsrättsförening, säger Niklas Widebeck, ekonomichef HSB Riksförbund.

I idéskriften framgår vikten av att få information om hur föreningen avser att finansiera sina framtida utgifter.
– Nu återstår nästa avgörande steg för att få långsiktig ordning i avskrivningsfrågan. Det krävs en genomgripande översyn av nuvarande regelverk. Endast så kan vi få ett regelverk som är tydligt och begripligt för konsumenter och bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Niklas Widebeck.

Idéskriften är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC. Nästa steg är att ta fram förslag till helt ny redovisning av bostadsrättsföreningar. Samtidigt nödvändiga förändringar i lagstiftning och normgivning att föreslås.

Läs idéskriften här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]