De nya stationerna på blå linjen. Foto: Stockholms stad
Publicerat 26 september, 2017

Förhandling om sänkt grundvattennivå inleds

Den planerade tunnelbaneutgrävningen mellan Barkarby och Akalla hänger på ett beslut från mark- och miljödomstolen. Idag inleds prövningen som avgör om Stockholms läns landstings planerade utbyggnad av blåa linjen blir av.

Bakgrunden är den grundvattenbortledning som krävs för att kunna gräva ut tunnelbanan, som löper under marken hela den nya sträckan, från Akalla via den nya stationen Barkarbystaden till Barkarby station.  En sådan skulle leda till att grundvattennivåerna i området sjunker och då skulle det bli aktuellt med infiltration av grundvatten från markytan. Sådana åtgärder klassas som vattenverksamhet enligt miljöbalken och kräver därav tillstånd.

[ Annons ]

Huvudförhandlingen pågår mellan 26 september och 3 oktober. När huvudförhandlingen avslutats är det upp till domstolen att redovisa sitt ställningstagande i form av en dom. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen.

Samtidigt pågår även ett arbete med att ta fram en ny järnvägsplan. Trafikverket, Järfälla kommun och Stockholms stad beslutar om järnvägsplan och detaljplaner enligt plan- och bygglagen.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]