[ Annons ]

Lena Boberg, vd Ica Fastigheter. Foto: Ica
Publicerat 26 november, 2015

ICA bildar fastighetsbolag med Första AP-fonden

ICA Fastigheter och Första AP-fonden bildar ett nytt samägt fastighetsbolag, Secore Fastigheter. Med affären frigörs kapital hos ICA-fastigheter för framtida investeringar.

ICA Fastigheter uppgift är att skapa handelsplatser som ger ICA-handlarna bra förutsättningar. Ofta är en centralt placerad ICA Kvantum eller ICA Maxi dragplåstret i en galleria eller på en handelsplats. Men nya etableringar kräver också kapital och det är skälet till att ICA Fastigheter går ihop med Första AP-fonden i det gemensamma bolaget Secore Fastigheter där 13 butiksfastigheter läggs, och där ICA är huvudsaklig hyresgäst.

[ Annons ]

Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter från ICA Fastigheter Sverige, bland annat är Maxi ICA Stormarknad Hässleholm och Maxi ICA Stormarknad Motala.

Bolaget, som ägs till hälften vardera av ICA och Första AP-fonden, får initialt en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka 1,1 miljard kr. ICA Fastigheter Sverige kommer även fortsättningsvis att förvalta de sålda butiksfastigheterna.

– Genom bildandet av Secore Fastigheter tillsammans med Första AP-fonden skapas förutsättningar för ICA att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital. Vi har väldigt bra erfarenheter av vårt samägande med Alecta i Ancore, och är mycket glada över att vi skapat ytterligare ett samarbete med en stark och långsiktig investerare, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

ICA Fastigheters avyttring ger en reavinst om cirka 300 mkr, där hälften kommer att redovisas under fjärde kvartalet. Den andra halvan av vinsten resultatförs successivt de kommande åren.

ICA Fastigheter äger sedan 2010 Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta. Bolaget ska förvärva, äga och förvalta ICA-butiker i strategiska lägen och strategin är att förtsätta växa.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]