Bild på bränslecell.
Mycket större än så kommer den inte att vara. Denna bränslecell sitter i referensanläggningen i Göteborg som Jan Thorsson och hans kollegor studerat noga.
Publicerat 7 december, 2017

I Vårgårda lagras solen

El kan också lagras som vätgas. Vårgårda Bo­ städer är på väg att skapa ett sådant system. Ett hyreshus ska bli i princip självförsörjande året runt på solenergi.

Ett batterilager kan hålla el för en fastighet högst ett par dagar. Ett vätgaslager kan rymma energi för många månader, som sedan omvandlas till el i bränsleceller. Detta ger helt andra möjligheter att nyttja solceller för energiförsörjningen. Överskottet av el från de ljusa årstiderna kan omvandlas till energirik vätgas som kan sparas till vintern.

[ Annons ]

Den energilösning som kommunalt ägda Vårgårda Bostäder håller på att förverkliga är klart ovanlig i större svenska fastigheter. Troligen är den helt unik i denna skala.

Detta ska förverkligas i ett mindre miljonprogramsområde, som ska renoveras ordentligt. Husen ska bland annat få en extra våning ovanpå. I ett första bostadshus, som har 1 700 kvm bostadsyta, ska alltså denna nya energilösning installeras.

Huset får 500 kvadratmeter solceller som ger 80.000 kWh el per år. Där ska finnas ett batterilager för ett par dagars drift, samt en elektrolysrör som alstrar vätgas som ska lagras.

– Anläggningen ska dimensioneras så det räcker till all fastighetsenergi, även till husets värmepump. Vi kommer att koppla bort fjärrvärmen, säger vd Jan Thorsson på Vårgårda Bostäder.

Tekniken är inte utvecklad för fastigheter, utan mer för industrin.

Jan Thorsson, Vårgårda Bostäder

Han ser inga egentliga hinder för att förverkliga planerna. Men det dröjer troligen ett år innan allt är i drift.

Det som är vätgaslösningens svaghet, enligt Jan Thorsson, är kostnaden.

– Vi har fått ekonomiskt stöd för solcellerna, vilket också omfattar energilagret. Utan det hade vi inte kunnat få ekonomi i detta, säger han och konstaterar att det finns tydliga energikrav från myndigheter och eu som talar för nya innovativa energilösningar.

Kan då teknikutveckling bidra till pressade kostnader?

– Mycket av tekniken finns att köpa på hyllan idag. Men tekniken är inte utvecklad för fastigheter, utan mer för industrin. Om det säljs mer och marknaden ökar kan det bli prispress.

Fungerar installationen som tänkt, vill man gå vidare med fem likadana bostadshus i Vårgårda.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]