Publicerat 8 december, 2016

I väntan på lyftet

Befolkningstillväxten i Sundsvall är rätt stabil och efterfrågan stor på bostäder. Övriga marknader är något mattare. Nu hoppas man att en skyskrapa ska lyfta staden.

Näringsliv | Befolkningsutvecklingen i Sundsvall har under lång tid varit stabil men lägre än jämförbara regionsstäder. Första halvåret 2016 ökade befolkningen med cirka 500 invånare och prognosen de kommande åren är en befolkningsökning kring 1 000 personer per år.

[ Annons ]

Massa- och virkesindustrin har fortfarande stor betydelse för staden samtidigt som andra branscher växer sig allt starkare. En betydande del jobbar inom bank, försäkring och IT.

Kontor | Det är framförallt kontorslokaler på 200–500 kvadratmeter som efterfrågas men för större lokaler tar längre tid att hitta hyresgäst till. Hyresnivåerna för kontor i A-läge är 1 200–1 950 kronor per kvadratmeter där majoriteten av de nytecknade avtalen finns inom intervallet 1 400–1 600 kronor per kvadratmeter.

Det var några år sedan en ny kontorsfastighet byggdes, undantaget på universitetsområdet. Samtidigt har flera kontorsytor i de centrala sekelskifteshusen konverterats till bostäder vilket har lett till att vakansgraden för kontor stadigt har sjunkit under de senaste åren.

Handel | Handeln i Sundsvall är framförallt belägen i externhandelsområdet Birsta. Trots att Ikea har öppnat i Umeå märks inte någon sjunkande omsättning i Birsta, något som annars var väntat.

Handeln i centrala Sundsvall har det tuffare och butiksytor konverteras till andra ändamål. Delar av gallerian har blivit kontor men det är framförallt nyetableringar av restauranger som exploderat under de senaste åren och bidragit till att hyrorna för lokaler i markplan har stigit.

Bostäder | Under de senaste tio åren har det inte byggts särskilt mycket i Sundsvall men nu går cementblandarna på högvarv. Både bostadsrätter och hyresrätter byggs i såväl A, B och C-lägen av såväl privata aktörer som kommunala.

Under de kommande fyra åren beräknas i snitt 500–600 nya bostäder tillkomma per år. Det största exploateringsområdet är Norra Kajen i centrala Sundsvall som kommer inrymma ett par tusen lägenheter.

Norra Kajen i centrala Sundsvall kommer inrymma ett par tusen lägenheter. Foto: Lillskär
Norra Kajen i centrala Sundsvall kommer inrymma ett par tusen lägenheter.

Investeringsmarknad | Stark efterfrågan, lågt utbud och goda finansieringsmöjligheter innebär att transaktionsmarknaden är fortsatt likvid. Under året har det framförallt varit lokala fastighetsägare som har dragit det längsta halmstrået i budgivningar även om rikstäckande aktörer också gjort starka avtryck.

Slutsats | Den i förhållande till staden snabba befolkningstillväxten medför att nyproduktionen har tagit fart och kommer att sätta press på ytterligare infrastruktursatsningar och att planlagd mark kan erbjudas marknaden.

Den framtidsanda som duon Gert Wingård och Niklas Nyberg sätter fingret på med sitt förslag om en skyskrapa på Stora torget är pricken över i:et för den framtidsanda som råder i staden.

MARKNADEN STYRS AV ETABLERINGAR

På Castellum i Sundsvall (tidigare Norrporten) konstaterar Leif Nordin, marknadsområdeschef, att det mesta som händer inom fastigheter i Sundsvall just nu är bostäder.

– Det byggs som aldrig förr, men på den marknaden är inte vi. På kontorssidan är marknaden hyfsad, mycket är ombyggnationer av befintliga kontor. Något nytt har vi inte byggt sedan Bolagsverket flyttade hit och det är väl sju år sedan.

Vakansgraden hos Castellum i Sundsvall är mellan 6 till 7 procent, den har gått upp lite på grund av omflyttningar, men Leif Nordin räknar med att siffran justeras om ett halvår.

En del ombyggnationer görs till aktivitetsbaserade kontor med en hyra som landar på mellan 1 600– 2 000 kronor kvadratmetern.

– Hur marknaden är framåt beror på vilka etableringar som görs. SEB byggde ut ett callcenter årsskiftet 2014–2015 och ökade sin personal från 90 till 220 personer, och de kommer fortsätta att expandera. Så visst händer en del.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]