[ Annons ]

Regeringens målsättning är att bygga 250?000 nya bostäder till 2020. Men samtidigt väntar branschen på reformer och regeländringar som man menar är nödvändiga för att bostadsbristen ska kunna lösas.
Publicerat 26 januari, 2015

I väntan på bostadspolitik

Regeringens målsättning är att bygga 250?000 nya bostäder till 2020. Men samtidigt väntar branschen på reformer och regeländringar som man menar är nödvändiga för att bostadsbristen ska kunna lösas.

Inför valet höjdes branschens röster om behovet av reformer för att lösa bostadsbristen i Sverige. Och förslag kom från socialdemokraterna som skulle öka byggtakten och skapa många nya bostäder; tre miljarder i extra kapital utlånade av SBAB, en bostadsmiljard till kommunerna för ökat byggande och pengar till energieffektiviseringar av miljonprogrammen.

[ Annons ]

Men så här ett par månader efter valet börjar röster istället höjas kring varför det är så tyst om bostadspolitiken.
– Jag föredrar att värdera bostadspolitik utifrån vad som föreslås i form av konkreta åtgärder. Det är ont om sådana när ansvariga i regeringen inlett med en ”förlängd inläsningsperiod” för att förstå bostadsmarknaden. Jag får oftare frågor om hur jag ser på regeringsföreträdares frånvaro än på faktisk politik. Det hoppas jag slippa snart, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

I januari presenterade bostads­minister Mehmet Kaplan regeringens första bostadspolitiska satsning. Två miljarder till medfinansiering av satsningar på utbyggnad av kollektivtrafiken (du kan läsa mer om de så kallade stadsmiljöavtalen på sidan 10). En av orsakerna till att reformerna dröjer är det faktum att regeringen styrs av Alliansens budget.
– Det försvårar såklart vårt arbete med att genomföra viktiga och nödvändiga bostadsreformer. Vårt budgetförslag med 1,7 miljarder i stöd för energieffektivisering i miljonprogramsområden saknar nu till exempel medel och därmed blir hela processen fördröjd vilket såklart är mycket olyckligt. Vi fortsätter dock arbeta intensivt, utifrån de förutsättningar som nu gäller, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Vi fortsätter dock arbeta intensivt utifrån de förutsättningar som nu gäller.
Mehmet Kaplan, (MP), bostadsminister

En fråga där branschen ivrigt väntar på svar är gällande bullerförordningen. Lagen kring samordningen av bullerreglerna i miljöbalken och plan- och bygg­lagen började gälla den andra januari men riktvärdena för trafikbuller har rege­ringen ännu inte tagit beslut kring.
– Regelverket har börjat gälla men det går ju inte att tillämpa utan riktvärdena. Nu är det planärenden som står och väntar. Vi tyckte att sänkningen av de riktvärden som presenterades av förra rege­ringen var bra och den förändringen skulle möjliggöra fler mindre lägenheter, säger Rickard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

Martin Arkad, vd för fastighetsbolaget Järntorget, är en av dem som vill satsa på att bygga fler små lägenheter men som inte kan.
– Vi stannar inte upp med några projekt men där vi har velat bygga ettor och tvåor måste vi nu istället bygga treor och fyror. Det är störst efterfrågan på mindre lägenheter men dem kan vi inte bygga. I väntan på svar kring riktvärdena sitter alla vi som vill bygga i samma sits.

Men Mehmet Kaplan menar att frågan är prioriterad och att svar kommer.
– Vi kan förstå frustrationen eftersom samordnade och tydliga regler för buller utomhus är en viktig del när det gäller att förenkla för bostadsbyggandet i tätorter. Arbetet med förordningen har hög prioritet och vi ser fram emot att presentera resultatet snart, men det är viktigt att en förordning om riktvärden för trafikbuller fungerar fullt ut. Det förslag som låg fick hård kritik i remissrundan, vilket också visar att frågan om trafikbuller är komplex och har många olika perspektiv, säger Mehmet Kaplan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]