Örnsro Trästad är ett å-nära bostadsområde som kommer bli cirka 200 bostäder med preliminär inflyttning 2019. Illustration: Slättö och C.F. Møller
Publicerat 3 april, 2018

I Örebro bygger man på

Örebro är en snabbt växande regionstad med ett diversifierat näringsliv. Efterfrågan på moderna kontor är stor och bostadsbyggandet har varit omfattande de senaste åren.

Näringsliv | Örebro kommun har en fortsatt stark befolkningsökning. Under de senaste tio åren har den genomsnittliga befolkningstillväxten varit cirka 1,3 procent, motsvarande 1800 nya medborgare per år.

[ Annons ]

Kontor | Det råder en stigande efterfrågan på moderna och yteffektiva kontor i Örebro och behovet av nya kontorslokaler i centrala lägen är fortsatt stort, samtidigt som vi ser en positiv hyresutveckling för nyproduktion. Invid resecentrum pågår Castellums nyproduktion av Citypassagen, en kontorsfastighet om 15 000 kvadratmeter som kommer att rymma cirka 1 000 arbetsplatser.

Projektet är ett av koncernens största med en investering om 420 miljoner kronor och är i ett tidigt skede nästintill fullt uthyrt. Projektet bedöms stå klart under 2019.

Handel | I den årliga kartläggningen som wsp gjort för kommersiella handelsområden i regionen bedöms Örebro kommun fortfarande som en av landets starkaste handelsstäder.

Örebro kommun och Lidl har tecknat avtal om att bygga ett centrallager i Västra Pilängen, etableringen bekräftar Örebros strategiska läge utifrån ett logistik- och transportperspektiv.

I handelsområdet Boglundsängen har Regio förvärvat nio fastigheter som omfattar en uthyrningsbar handelsyta om cirka 12 000 kvadratmeter samt byggrätter om närmare 30 000 kvadratmeter. Säljare är det lokala bolaget W Invest fastigheter och i samband med förvärvet inleds ett samarbete mellan parterna om fortsatt utveckling av handelsplatsen.

Bostäder | I Södra Ladugårdsängen skapas ett nytt bostadsområde som på sikt ska omfatta cirka 3 000 nya hem, etapp 2 inleddes under hösten 2017 och innebär ytterligare 350 nya bostäder. Den nya stadsdelen ligger cirka två kilometer ifrån centrum respektive universitet och är ett område på nästan 230 000 kvadratmeter mark. Örebro kommun har dock valt att stoppa markförsäljningen av etapp 3-5 tills vidare.

I Örebro har det byggts mest relativt andra städer under de senaste åren i förhållande till invånarantalet. Stadsdelen CV-området planeras utvecklas mellan år 2022 och 2035 med bostäder, kontorslokaler, service samt sjukhus- och universitetsverksamhet.

Vid resecentrum pågår Castellums nyproduktion av Citypassagen, en kontorsfastighet om 15 000 kvadratmeter som ska rymma cirka 1 000 arbetsplatser, klart 2019. Illustration: Castellum

Investeringsmarknad | Örebro kommun har under flera år haft en stark befolkningstillväxt vilket resulterat i en hög nivå av investeringar i verksamhetslokaler och bostäder, inte minst för industri och logistikmarknaden.

I somras genomförde Victoria Park ett förvärv av ett bostadsfastighetsbestånd om 396 lägenheter från Förvaltnings Västerstaden. Örebro kommun vidareutvecklar Bettorps verksamhetsområde där det planeras för byggnation av kontor, lager, industrier och handel.

Området Berglunda, Västra Pilängen, Pilängen och Bista är ett av Sveriges främsta etableringsområden för logistikverksamhet och planeras att utökas ytterligare med pågående detaljplaner.

Dario Petrovic
NAI Svefa

Bygger fler flexibla kontorslokaler

Med cirka 400 000 kvadratmeter och ett fastighetsvärde av 6,2 miljarder kronor är Castellum ett av de större fastighetsbolagen i Örebro. Och större kommer de att bli när ett nyproducerat kontors-komplex vid Resecentrum med totalt 15 000 kvadratmeter står klart i april 2019.

– Vi såg ett stort behov av moderna och flexibla lokaler. Nu har vi tecknat hyresavtal för i princip hela fastigheten, det är Migrationsverket, Försäkringskassan och Örebro kommun, säger Per Gawelin, vd Region Mitt, Castellum.

Hyrorna landade på 2 300 kronor per kvadrat vilket enligt Per Gawelin är topphyra i staden, och kalkylen för projektet gick ihop. Finns det då tankar om mer nyproduktion?

– Nej, inte för närvarande, risken finns att man bygger sönder marknaden och skapar vakanser både hos oss och andra fastighetsägare. På bostadssidan har det ju bromsat in efter att vi här i Örebro byggt otroligt många bostäder, men den avmattningen ser vi inte på kontorssidan.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]