[ Annons ]

Hyresförhandlingarna i Uppsala är klara. Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna Mittnord, gläds åt att ha lyckats få till stånd en större differentiering av hyrorna.
Publicerat 15 juni, 2015

Hyrorna satta i Uppsala

Hyresförhandlingarna i Uppsala är klara. Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna Mittnord, gläds åt att ha lyckats få till stånd en större differentiering av hyrorna.

Drygt 10 000 lägenheter i Uppsala berörs av beskedet. Fastighetsägarna Mittnords medlemmar kommer retroaktivt från den 1 januari att justera hyran med omkring 0,9 procent i snitt. För de tre bolagen Stena, Rikshem och Heimstaden, som Fastighetsägarna Mittnord agerat ombud för, kommer hyresnivån att justeras med i snitt omkring 0,7 procent.

[ Annons ]

Uppgörelsen är i stort sett i nivå med det bud Hyresgästföreningen ursprungligen lämnade till Fastighetsägarna strax före årsskiftet.

– Det är bra för hyresgästerna att vi kommit överens om justeringen av hyran för 2015. Sett till vårt yrkande i höstas som baserades på läge, förvaltningskvalité och standard är vi inte nöjda. Däremot är det positivt att vi fått till stånd en differentiering av justeringen. Lägenheter i stadsdelar som hyresgästerna uppfattas som attraktiva har fått aningen högre justering än lägenheter i ytterområden, säger Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna Mittnord.

Hyresgästföreningen i Uppsala har argumenterat för låga hyreshöjningar utifrån det rekordlåga ränteläget och goda ekonomiska förutsättningar för fastighetsbolagen. Argument som inte Andreas Sjöberg köper. Han påpekar att det allmänna ekonomiska läget, exempelvis räntan, inte har med bruksvärdet att göra.

– Vi har visat att privata fastighetsägare är en fullvärdig förhandlingspart till Hyresgästföreningen, samt att det kommunägda bostadsbolaget inte är hyresnormerande. Det är en stor framgång för oss, säger Andreas Sjöberg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]