[ Annons ]

Nu börjar resultaten av förhandlingarna om 2014 års hyror bli klara i Stockholmsregionen. På fredagen meddelade Hyresgästföreningen att man nu träffat överenskommelser med de kommunala bolagen Förvaltaren i Sundbyberg och Haningebostäder.
Publicerat 7 februari, 2014

Hyrorna klara för två kommunala bolag i Stockholmsregionen

Nu börjar resultaten av förhandlingarna om 2014 års hyror bli klara i Stockholmsregionen. På fredagen meddelade Hyresgästföreningen att man nu träffat överenskommelser med de kommunala bolagen Förvaltaren i Sundbyberg och Haningebostäder.

För Förvaltaren slutade förhandlingarna på en höjning med 1,44 procent från och med den 1 februari. Kravet var från början 2,9 procent.

[ Annons ]

– Vi har fört en dialog med Förvaltaren och påpekat att den ekonomiska situation som råder nu inte medger någon större förändring av hyran. Med hänsyn till ökade försäkringskostnader och kommunala taxor samt ett ökat underhåll, har vi kommit överens om en höjning på 1,44 procent, säger Anita Granqvist, ordförande i förhandlingsdelegationen.

I Haninge blev höjningen nästan densamma, 1,4 procent, men från och med mars.

Orsaken till hyreshöjningen är ökade kostnader för vatten, värme och avfall på grund av höjda kommunala taxor samtidigt som det låga ränteläget har hållit ner hyreshöjningen. I överenskommelsen har Haningebostäder också förbundit sig att öka underhållet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]