Foto: Shutterstock
Publicerat 4 december, 2019

Hyrorna i Norrköping upp 2,2 procent

Fastighetsägarna MittNord och Hyresgästföreningen har lyckats enas om en hyreshöjning i Norrköping med 2,2 procent. Det är något högre jämfört med år 2019.

Även hyreshöjningen från och med den 1 januari 2020 är något högre än föregående år, då hyrorna i Norrköping  höjdes med 1,8 procent, så menar Björn Lundborg, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna MittNord, att det är en oroande utveckling. Detta ställt mot att Riksbankens och Konjunkturinstitutets senaste prognoser pekar på att hushållens disponibelinkomster ökar med mellan 3,1 och 3,4 procent under 2020.

[ Annons ]

– Mot bakgrund av det kan man återigen konstatera att den årliga hyresjusteringen i Norrköping inte ens fått följa med den allmänna prisutvecklingen i samhället. Detta är en direkt följd av avsaknaden av en oberoende tvistelösning och den därmed etablerade vetorätten som tillkommer Hyresgästföreningen i denna förhandlingsprocess, säger Björn Lundborg.

Han menar att det slår mot långsiktiga fastighetsägare som planerar att äga sitt fastighetsbestånd under många årtionden där hyran är den enda intäkt.

– Och naturligtvis alla de som vill bo i hyresrätt men som i dag inte har den möjligheten. En process med reala hyressänkningar under flera år leder nämligen till minskat utrymme för långsiktiga investeringar och tvingar i sämsta fall fram försäljningar och ombildningar, det vill säga till en minskning av antalet hyresrätter, säger Björn Lundborg.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]