Foto: Shutterstock
Publicerat 3 december, 2019

Hyrorna för Stockholm 2020 klara

Hyresförhandlingarna för allmännyttan i Stockholms stad är klarar. Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder har slutligen enats om hyran för runt 65 000 hyresrätter i Stockholms stad ska höjas med 1,95 procent.

Förhandlingarna, som enligt Hyresgästföreningen har varit krävande, och att det länge fanns risk för att frågan skulle behöva avgöras i Hyresmarknadskommittén.

[ Annons ]

– Vi kunde efter kompromisser från båda parter under det sista förhandlingstillfället komma överens, säger Anders Öhrling, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen, ansvarig för Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder hade yrkat på en höjning med 3 procent, med hänsyn till stigande kostnader. Men den generella höjningen landade alltså på 1,95 procent, från den 1 januari.

– Vi är nöjda med att ha nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen så att hyrorna kan börja gälla från den 1 januari och att hyresgästerna inte behöver betala någon retroaktiv hyra för 2020. Vårt hyresyrkande var dock högre. Regelverket för de årliga förhandlingarna behöver reformeras för att ge oss tydligare och gemensamma direktiv för vad hyreshöjningarna ska grundas i, säger Linus Johansson, vice vd på Stockholmshem i en kommentar.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm, är nöjd att att Hyresgästföreningen släppte kraven avseende OVK, radon och hissar i överenskommelsen med de kommunala bostadsbolagen.

– Hyresgästföreningens roll är ju inte att agera myndighet, utan att vara part i förhandlingarna om justeringen av den allmänna hyresnivån, säger hon.

När det gäller justeringen är hon mindre nöjd. Nathalie Brard menar att den ligger på en nivå som inte gagnar hyresrättens långsiktiga utveckling.

– Sedan tre år tillbaka mäter SCB utvecklingen av fastighetsrelaterade kostnader. Under dessa tre år har kostnaderna ökat med elva procent. Den allmänna hyresnivån har samtidigt endast ökat med 3,5 procent. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter i framtiden, måste förhandlingarna leverera höjningar som gör det möjligt att bedriva en hållbar och långsiktig förvaltning av hyresrätter, säger Nathalie Brard.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]