Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen. Foto: Kristian Pohl.
Publicerat 24 oktober, 2017

”Hyrorna har stigit väsentligt mer än inflationen”

Att Hyresgästföreningen skulle ha ett veto i hyresförhandlingarna är ett falskt påstående. Det skriver Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, i en replik.

I sitt debattinlägg skriver Tomas Ernhagen, Fastighetsägarna Sverige återigen att Hyresgästföreningen genom ett så kallat ”veto” sänker både hyrorna och hyresrätten. Det är ett verklighetsfrånvänt resonemang som så många gånger förr tar sin utgångspunkt i att Tomas Ernhagen uppfattar förhandlingssystemet som ett slags rättslöst tillstånd där hyresgästparten tillskrivs någon slags vetorätt. Tomas Ernhagen vet, precis som vi gör, att så inte är fallet. Ändå upprepar han sig gång på gång.

[ Annons ]

Många hyresgäster som idag bor i hyresrätt känner förstås heller inte igen sig i den beskrivningen. Särskilt inte eftersom hyresgäster vare sig har strejkrätt eller kan vägra betala hyran utan att förlora sitt kontrakt. Jag är dessutom övertygad om att inte heller de hyresgäster som tvingas lämna sina hem efter ombyggnad, då hyran stiger med 50, 60, 70 procent på grund av en lagstiftning som inte ger hyresgäster tillräckligt skydd och inflytande, känner igen sig i Ernhagens beskrivning.

Tomas Ernhagen är väl medveten om de tvistlösningsmekanismer som står till förfogande på den svenska hyresmarknaden. Både de som staten konstituerat och det partssammansatta tvistlösningsorganet, Hyresmarknadskommittén, som löst tvister för de kommunala bostadsbolagen i snart sextio år. Vi har i många år bjudit in Fastighetsägarna till att ta fram en liknande tvistlösning för det privata hyresbeståndet. Det har fram till nu varit ointressant för dem. Låt oss hoppas att de dialogsamtal som nu förs mellan våra organisationer kan leda framåt i den frågan.

Det kan inte vara en rimlig utgångspunkt för förhandlingarna att hela hushållens årliga inkomstutveckling ska föras över till fastighetsägarna.

Fastighetsägarna har i sina krav inför 2018 i ett gemensamt nationellt utspel krävt att hyrorna borde höjas mellan 2-4 procent nästa år. Fastighetsägarna vill till dessa krav koppla hyresutvecklingen till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det skulle ju kunna vara logiskt mot bakgrund av att inflationen nu är på väg uppåt. Men då glömmer de att hyrorna stigit väsentligt mer än inflationen de senaste åren. Sedan år 2000 har hyrorna stigit med över 30 procent medan inflationen har varit 23 procent.

Det kan inte vara en rimlig utgångspunkt för förhandlingarna att hela hushållens årliga inkomstutveckling ska föras över till fastighetsägarna. För hyresgästerna skulle detta snabbt innebära att stora delar av konsumtionsutrymmet för tre miljoner människor skulle försvinna. Det påverkar naturligtvis i förlängningen hela samhällsekonomin. När vi lyfter hyresgästernas inställning till detta – alltså både kraven och motiven till desamma – så tar Ernhagen fram ”vetokortet” direkt. ”Om vi inte får som vi vill – då är det ni som har veto” Det är ett ologiskt och dessutom ganska naivt förhållningssätt att ha i alla typer av förhandlingar.

Det finns heller ingen poäng med att ha en hyresmodell som är kopplad till människors inkomster. Det är inte så den svenska modellen på hyresmarknaden med gemensamt förhandlade hyror fungerar och det vet naturligtvis Ernhagen. I stället sätts hyror efter bruksvärde och förvaltningskvalitet med en allmän förankring i kostnaden för att bygga och förvalta bostäder. Det är en modell parterna, Sabo, Fastighetsägarna och vi, gemensamt åtagit oss att utveckla och arbeta efter. Det är också en modell som givit fastighetsägare stabil avkastning i både hög- och lågkonjunktur. Och när Hyresgästföreningen i sämre tider hänvisat till hyresgästernas ekonomi har det mötts av kalla handen från fastighetsägare vid förhandlingsbordet.

De flesta är överens om att det behövs en social skyddslagstiftning för att trygga den svagare parten i ett hyresgästförhållande, det vill säga hyresgästen. Det svenska hyressättningssystemet med förhandlade hyror och bruksvärde är en garant för detta besittningsskydd samtidigt som det innebär stabilitet och god lönsamhet för fastighetsägare. Så låt oss istället diskutera frågorna vidare över förhandlingsbordet på ett ansvarsfullt sätt i de dialogsamtal vi ändå nu för. Det kommer förhoppningsvis ge bättre resultat och mer utveckling för hyresrättens framtid än att ständigt felaktigt påstå att hyresgästerna har veto.

Erik Elmgren
Förhandlingschef, Hyresgästföreningen

Läs mer: 

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/hyresgastforeningen-sanker-hyresratten/

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]