[ Annons ]

Susanna Höglund. Foto: Sabo.
Publicerat 13 oktober, 2020

”Hyressystemet äventyrar kvaliteten på våra bostäder”

Lägenhetshyrorna följer inte kostnadsutvecklingen och är inte anpassade till den lokala marknaden. Enligt ny rapport från Allmännyttan finns brister som på sikt kan äventyra kvaliteten på våra bostäder. 

Det är en grundlig genomgång av hyresutvecklingen i Sverige som Allmännyttan gjort i rapporten ”Vad händer med hyrorna – och varför? I stort menar rapportförfattarna att Sveriges hyresmarknad är ganska sund och stabil men man pekar på brister som i längden kan påverka hur väl fastigheterna kan förvaltas. 

En faktor som rapporten lyfter fram är att driftskostnaderna ökat mer än de årliga hyreshöjningarna. Från 2015 och 2019 har driftskostnaderna hos allmännyttiga hyresvärdar i genomsnitt ökat med cirka 2,4 procent per år. Det är betydligt mer än de årliga hyreshöjningarna, som har haft ett genomsnitt på cirka 1,2 procent.

[ Annons ]

Kostnadsökningarna beror på att vissa taxor har stigit, bland annat avfallshanteringen och att det blivit dyrare att anlita byggentreprenörer. 

– En sådan utveckling är inte långsiktigt hållbar när behovet av såväl nyproduktion som renovering är stort. Bolagen behöver ett visst överskott, inte minst de som har fastigheter från 60-70 talet som har stora behov. Undergrävs möjligheterna att göra insatser som krävs måste bolagen sälja för att klara sin ekonomi, säger Susanna Höglund, chefekonom på Allmännyttan.

I den statistik som rapporten tagit fram är det tydligt att hyreshöjningarna de senaste åren i princip varit tämligen lika över landet. Det innebär att förhandlingarna tagit lite hänsyn till  lokala förhållanden och de behov som enskilda bolag har. Bilden var annorlunda från 2005 till 2010 då hyresskillnaderna var större, ibland upp till tre procent. 

– Skälet till att det ser ut så är att det finns en otydlighet om vad man förhandlar om. Tidigare hade allmännyttan en hyresnormerande roll som utgick från självkostnad och avkastning, och då visste man inte utgångspunkten för förhandlingar. Nu verkar förhandlingarna mer jämföra procentsatser mellan varandra och det oberoende var man är i Sverige. Vi menar att mer hänsyn till lokala förhållanden måste tas om hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform i hela landet även i framtiden, säger Susanna Höglund.

Hon anser att större hänsyn måste tas till att bolagen får en rimlig avkastning och att det krävs längre perspektiv än just det året som förhandlingen sker. 

– Det kan vara specifika förhållanden just det året, kanske beroende på väder, som inte speglar det långsiktiga behovet. Många bostadsbolag är idag underfinansierade och räddas av låga räntor, men de kan inte gå ner mer och snart står vi vid vägs ände, menar Susanna Höglund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]