[ Annons ]

Reformera hyressystemet. Det tycker Ola Johansson, riksdagsledamot och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson. Foto: Centerpartiet
Publicerat 22 januari, 2016

”Hyressättningssystemet orsakar välfärdsförluster”

Att hyresförhandlingarna strandat i Göteborg visar att dagens hyressättningssystem nått vägs ände. Det menar Ola Johansson (C) och säger att tidigare tabubelagda frågor nu måste upp på bordet om det ska vara någon idé att inleda blocköverskridande samtal med regeringen.

När hyresförhandlingarna strandat drabbas 43000 hushåll i hela Göteborg, med varierande ekonomiska förutsättningar. Utan att vara fullt insatt i skälen till att man inte kommer överens och utan att ta ställning, måste man ha medkänsla med dem vars privatekonomi hänger på hur och när parterna kommer överens i vad som förefaller vara en principfråga. Måhända vore det bättre att redan nu få veta vilken hyra man får, än att sedan drabbas dubbelt av höjningen.

[ Annons ]

Riksdagen har i Hyreslagen reglerat hur en sådan här situation ska lösas. Vi står nu inför uppgiften att utvärdera de små förändringar som gjorts på en ordning som sedan länge passerat sitt bäst-före-datum. Översatt till fotbollsspråk, är det en match som nått full tid, där spelarna är slutkörda, där ingen ännu ens varit i närheten av målet, som spelas på övertid och det enda man har att se fram emot nu är Sudden Death. Då är det bättre att byta ut lagen! (D.v.s. lagstiftningen)

Jag är orolig för att 43 000 hyresgäster och deras medboende nu blir en bricka i spelet kring ett systemfel.

Hyresgästföreningen kan med den i ryggen obehindrat fördröja och förhala tills de kommit överens med allmännyttan om nivåerna, eller tills de privata fastighetsägarna ger upp. Strandningen måste därför ses som en nödlösning. Parterna skall ha hyresgästernas bästa för ögonen och själva genast lösa upp motsättningarna vid förhandlingsbordet. Annars måste det ses som ett tecken på ännu en systemkollaps för den omhuldade svenska modellen. Systemet med en Hyresnämnd som ska medla när parterna inte kommer överens är inte riggat för konflikter av den här digniteten. Jag är orolig för att 43 000 hyresgäster och deras medboende nu blir en bricka i spelet kring ett systemfel. Nämligen den dysfunktionella bostadsmarknaden, som ger en brist på bostäder, främst i våra storstäder.

Hyressättningssystemet leder till samhällsekonomiska välfärdsförluster. För det första är nyproduktionen lägre än vad den skulle varit utan bruksvärdessystemets prisreglerande mekanismer och för det andra utnyttjas de befintliga lägenheterna sämre. Centralt belägna hyreslägenheter som upplåts förmånligt, men används endast i begränsad omfattning är det fler än LO-förbunden som disponerar. Denna ineffektivitet motsvarar en årlig kostnad om 10 miljarder kronor, och enbart på grund av hyressättningssystemet fattas det enligt Boverket cirka 40 000 bostäder.

Oberoende experter, flera kommissioner och utredningar, EU, OECD och Valutafonden avråder från mer subventioner och rekommenderar reformer av hyressättningssystemet. Det finns anledning att analysera på vilket sätt beskattning och avdragsrätt medverkar till prisbildningen och hindrar flyttkedjor. Många kommuner uppger att investeringsviljan hos byggföretag och efterfrågan att flytta dit skulle öka avsevärt om de kunde planera för strandnära byggande. Branschen som helhet frågar efter snabbare processer, medan andra vill ha lägre byggkostnader. Vi behöver få kommuner, fastighetsägare och byggföretag med oss om vi ska få fram 700 000 bostäder på tio år.

Det som tidigare varit tabubelagt att prata om ska upp på bordet.

Centerpartiet kommer säga ja till blocköverskridande samtal med regeringen, men det är meningslöst att sitta ner och prata med varandra om positionerna redan från början är fastlåsta. Det som tidigare varit tabubelagt att prata om ska upp på bordet. Regeringen kan inte bortse från att hyressättningssystemet måste reformeras, samtidigt som övriga hinder mot bostadsbyggande undanröjs. Den subventionslinje som varit Löfvenregeringens enda lösning är vi starkt kritiska till. Det är nu sedan investeringsstöden avskaffats och regelförenklingar införts som vi sett ett resultat med närmare 50 000 planerade bostäder 2016.

Med möjlighet att träffa individuella hyresavtal i nyproduktion och i samband med större renoveringar uppnås ökad konsumentmakt, medan fler hyresrätter byggs. Strandningen i Göteborg och Kommunals lägenhetsupplåtelse till Margot Wallström är två skilda aspekter på dysfunktionaliteten i bostadsmarknaden som båda pekar åt samma håll. Mot en reformering, med hyresgästen i centrum, för fler bostäder i hela landet, ökad rörlighet och lägre trösklar för nykomlingar.

Ola Johansson (C)
Riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson

Läs repliken av Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen, här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]