[ Annons ]

Benjamin Dousa, vd Timbro.
Publicerat 16 mars, 2021

”Hyressättningsavgiften borde tas bort”

Bara en av fyra hyresgäster vill fortsätta betala dagens hyressättningsavgift. Detta enligt en undersökning som Demoskop utfört på uppdrag av Timbro.

Enligt Hyresgästföreningens årsredovisning får man in drygt 200 miljoner kronor varje år på hyressättningsavgifter för alla hyror organisationen är med och förhandlar. Det är tolv kronor per lägenhet och månad, som alltså hyresgästen indirekt betalar till Hyresgästföreningen, oavsett om de är medlemmar eller ej. 

Men detta känner få till, enligt den opinionsmätning som Demoskop gjort på uppdrag av Timbro.

[ Annons ]

Av de 1 023 boende i hyresrätt som svarade var hyressättningsavgiften okänd för flertalet. Hela 84 procent kände inte till avgiften, nästan lika många (86 procent) visste inte att det är Hyresgästföreningen som tar ut den.

I undersökningen uppger 27 procent att de vill fortsätta betala avgiften. Bland de som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen vill endast 15 procent fortsätta betala. Hur man går tillväga för att inte betala denna avgift är okänt för i stort sett samtliga.

– Vi föreslår därför att hyressättningsavgiften tas bort och tycker att det ska vara frivilligt att betala denna avgift. Och uppenbarligen är det inte så många som ser mervärdet i att fortsätta betala hyressättningsavgiften, säger Benjamin Dousa, vd Timbro.

Om bara de som är positiva till avgiften betalar innebär det en betydligt mindre ersättning kvar till Hyresgästföreningen – drygt 50 miljoner. Då skulle de sannolikt få svårare att göra den stora förhandlingsinsats man idag gör.

– Vi tycker ju inte att hyran ska förhandlas kollektivt. På sikt behöver vi gå mot en helt annan modell för hur hyrorna förhandlas. Bort från bruksvärdessystemet till en mer marknadsbaserad modell där hyran kan förhandlas individuellt.

Benjamin Dousa menar att det går att förena med ett fortsatt starkt konsumentskydd.

– Jag tror att fler lösningar skulle uppstå på en friare marknad. Man skulle gå ihop en hel fastighet, eller i lokala hyresgästföreningar – som inte måste vara inom ramen för nuvarande Hyresgästföreningen. Det kommer nog också uppstå tjänster där man kan få hjälp, precis som på andra marknader idag, säger Benjamin Dousa.

På frågan om det är rätt eller fel att ta ut avgiften, oavsett om man är medlem eller inte, så är det 18 procent som anser att det är rätt, medan en majoritet (56 procent) tycker att det är fel.

I undersökningen kan man också se att kännedom om hyressättningsavgiften är relativt jämt fördelad över partisympatierna. Både bland socialdemokratiska och moderata väljare är det 15 procent som känner till avgiften. Lägst är kännedomen något förvånande bland de som röstar på miljöpartiet – fyra procent.

På frågan om man vill betala avgiften följer svaren mer vad man kan förvänta sig av partisympatierna. Bland moderaterna är det bara 12 procent som vill betala, medan 43 procent av de som röstar socialdemokratiskt är positivt inställda till att betala hyressättningsavgiften.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]