[ Annons ]

En ny rapport från Boverket pekar ut bruksvärdeshyrorna som den främsta orsaken till bostadsbristen i de svenska storstäderna. "Ta slutsatserna på allvar", uppmanar Fastighetsägarna.
Publicerat 13 november, 2013

Hyresregleringen orsakar bostadsbristen

En ny rapport från Boverket pekar ut bruksvärdeshyrorna som den främsta orsaken till bostadsbristen i de svenska storstäderna. "Ta slutsatserna på allvar", uppmanar Fastighetsägarna.

På onsdagen släppte Boverket en marknadsrapport som utmålar de låga hyrorna på attraktiva innerstadslägenheter som främsta skäl till bostadsbristen i de svenska storstäderna.

[ Annons ]

Boverket menar att med dagens hyressättningssystem blir hyrorna på attraktiva bostäder i storstäderna allt för låga för att motivera nybyggnation, samtidigt som de befintliga bostäderna inte används på ett effektivt sätt. För den som bor i ett attraktivt läge med låg hyra saknas nämligen skäl att flytta vidare, vilket orsakar en tröghet i rörligheten på bostadsmarknaden. Detta orsakar i sin tur en välfärdsförlust för hela samhället som Boverket uppskattar till cirka 10 miljarder kronor per år.

Nybyggnationerna halkar delvis efter eftersom fastighetsägare och exploatörer får svårare att bedöma efterfrågan på marknaden på grund av att bruksvärdeshyran saknar marknadsmässigt signalvärde.

Organisationen Fastighetsägarna menar att rapporten bekräftar slutsatser som redan tidigare framförts av bland andra EU-kommissionen, OECD, IMF och den statliga Hyresbostadsutredningen. Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo menar att det nu är dags att ta situationen på allvar.

– Det är viktigt att skyndsamt ta initiativ till en långsiktig reformering av hyresmarknaden. Reformarbetet bör utformas så att stor hänsyn tas till ett starkt konsumentskydd och genomföras i ett tempo som beaktar de omställningsproblem som kan uppstå, Reinhold Lennebo.

Utifrån en samhällsekonomisk analysmodell beräknar Boverket att det idag finns ett underskott på 40 000 hyreslägenheter, framför allt i Stockholm, som en direkt följd av brister i bruksvärdessystemet.

– Det vore mycket anmärkningsvärt om regering och opposition fortsätter förneka att det svenska hyressättningssystemet bidrar till de stora problem som idag präglar bostadsmarknaden när Boverket som ansvarig myndighet konstaterar att det förhåller sig precis tvärtom, säger Reinhold Lennebo.

Fler röster om Boverkets rapport

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef för Sveriges Byggindustrier:
– Det vore välgörande om politiken tog åt sig av rapporten och skyndsamt satte igång med en reformering av hyressättningssystemet. Vi föreslår en utfasning på 10-20 år samtidigt som ett individuellt stöd för boendet fasas in och skyddar hyresgästen.

Clara Lindblom (V), ersättare i Stockholms stads exploateringsnämnd:
– Idag är det lättare att komma förbi vakterna på Spybar strax före stängning, än att få byggbar mark från Stockholms stadshus. Att Stockholms stad inte lämnar ifrån sig byggbar mark är det stora hindret för ökat bo­stads­bygg­ande, inte att hyrorna i den här staden skulle vara för låga.

Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen:
– Jag undrar varför man på Boverket tror att det ska byggas 40 000 nya hyresrätter om man höjer hyran i de som redan finns? Problemen är bland annat markkostnader, skatten på hyresrätter, tröga bygg- och planprocesser, och de här problemen kommer inte att förändras av att man höjer hyrorna. Alla länder på hela jorden som har marknadshyror har också en subventionerad marknad med social housing. Den kostnaden borde man ha räknat in – hur man tar hand om de som kommer att hamna utanför.

Stefan Ränk, vd för fastighetsbolaget Einar Mattsson:
– Vår bild av bostadsmarknadens funktion bekräftas av dagens rapport från Boverket (marknadsrapport ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet”). Hyressättning och hyresnivåer i det befintliga beståndet är den enskilt största anledningen till att många människor upplever att bostadsmarknaden inte fungerar.
För nyinvesteringar i bostäder är effekten av en normal prisbildning av hyran mer långsiktig. Den öppnar upp för nya aktörer att investera i bostäder vilket bidrar till en ökad konkurrens. En ökad konkurrens i sin tur skapar bättre förutsättningar för att billig mark bebyggs med bostäder.
En viktig framgångsfaktor för oss idag är att bemästra bruksvärdessystemet. Vi vill verka på en marknad där det är kunden som är viktigast för vår framgång. Det sätter dagens system effektivt stopp för, menar Stefan Ränk.

Läs hela rapporten ”Bostadsbristen och hyressättningssystemet – ett kunskapsunderlag”.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]