Bild: Riksbyggen
Publicerat 10 oktober, 2018

Hyresrätter för nyanlända byggs i Lund

Totalt 16 parhus med 32 hyresrätter ska byggas i Genarp utanför Lund. Lägenheterna öronmärks för nyanlända och hyrs av Lunds kommun.

Veidekke fick markanvisningen för fastigheterna av Lunds kommun tidigare i år och sedan dess har man utvecklat projektet. Nu förvärvar emellertid Riksbyggen fastigheterna och ämnar byggstarta redan under hösten. Det handlar om totalt 16 parhus.

[ Annons ]

– Behovet av bostäder är fortsatt stort i Lunds kommun och det är därför glädjande att bygget av dessa 32 lägenheter kommer igång. De är efterlängtade och bostäderna kommer att bli en viktig pusselbit i utvecklingen, både för byn Genarp och för de nyanlända som får chansen till en nystart i trygg miljö, säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på Serviceförvaltningen i Lunds kommun.

Lunds kommun hyr lägenheterna av Riksbyggen i fem år och hyresgäster blir nyanlända familjer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Därefter får de även möjlighet att ta över hyreskontrakten på marknadsmässiga villkor.

– Att skapa fler bostäder nyanlända är en viktig del i arbetet för att bidra till en ökad integration. För Riksbyggen, som är en långsiktig samhällsutvecklare, vill vi vara med och skapa förutsättningar för att fler nyanlända familjer kan få en bostad och en bra start på sitt nya liv i Sverige, säger Carl-Johan Hansson, chef affärsområde fastigheter Riksbyggen.

En ansökan om statligt investeringsstöd har inlämnats.

– Det möjliggör att hyrorna blir lägre än vid normal nyproduktion om stödet beviljas, säger Carl-Johan Hansson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]