”Vi har ofta olika åsikter, men vi är överens om att hyresrätten missgynnas i förhållande till andra upplåtelseformer och det är en av anledningarna till att det byggs för få nya hyresrätter.” Så inledde Göran Höckert från Fastighetsägarna Syd och Annelie Philipsson från Hyresgästföreningen Södra Skåne ett gemensamt seminarium om hyresrättens villkor i måndags. Ett seminarium som samlade drygt hundra deltagare, både fastighetsägare, experter och politiker.
Publicerat 21 augusti, 2013

Hyresrätten i fokus

”Vi har ofta olika åsikter, men vi är överens om att hyresrätten missgynnas i förhållande till andra upplåtelseformer och det är en av anledningarna till att det byggs för få nya hyresrätter.” Så inledde Göran Höckert från Fastighetsägarna Syd och Annelie Philipsson från Hyresgästföreningen Södra Skåne ett gemensamt seminarium om hyresrättens villkor i måndags. Ett seminarium som samlade drygt hundra deltagare, både fastighetsägare, experter och politiker.

Seminariet tog avstamp i rapporten ”Balanserade ekonomiska villkor – en skattereform för hyresrätten” i vilken Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO är överens om att det skattemässigt råder en obalans mellan upplåtelseformerna till fördel för äganderätt och bostadsrätt. I den föreslår parterna en låg moms på bostadshyra, skattefria underhållsfonder och avskaffande av fastighetsskatten på hyresrätter för att komma tillrätta med obalansen. Rapporten blev startskottet till en skatteutredning som ska var klar i januari nästa år.

[ Annons ]

Rapporten och den pågående utredningen kommenterades under seminariet av Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige och Pär Svanberg, förhandlingschef på Hyresgästföreningen Riksförbundet, som båda sitter med i utredningsgruppen. Tyvärr är utredningsdirektiven snäva och både Ulla och Pär ser detta som en begränsning för resultatet. Framförallt eftersom det mest genomgripande förslaget, låg moms på hyra, inte är med i utredningen. Ett sådant beslut ligger på EU-nivå. Möjligtvis kommer utredningen fram till ROT-avdrag för det underhåll som hyresgästen själv ansvarar för och en förändring av fastighetsavgiften på hyresrätter.

– En väl fungerande bostadsmarknad förutsätter neutrala villkor mellan boende i hyresrätt, bostadsrätt och villa. Detta måste vi och andra ännu tydligare påminna politikerna om, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Syd.

Magnus Skiöld från Midroc Property Development AB gav också sin syn på obalansen och visade med egna räkneexempel att månadskostnaden för en nyproducerad hyresrätt är 70 procent dyrare än för motsvarande äganderätt.  I konstruktiv anda gav han också förslag som kan öka byggandet.

Fastighetsägarna Syd och Hyresgästföreningen fick ge sin bild av bristen på hyresrätter när de presenterade rapporterna Bostadsbristens landskap och Varför byggs det så få hyresbostäder?. Båda organisationerna presenterade även sina respektive förslag för att få igång byggandet av hyresbostäder. Fastighetsägarna genom 10 punkter för ett ökat bostadsbyggande, som också visar att det inte enbart är en skattereform som krävs för att få igång byggandet, även om just denna fråga var fokus för detta seminarium.

Krister Hjelm, chef för Boplats Syd i Malmö och Malmös näringslivsdirektör Pehr Andersson berättade utifrån sina perspektiv om hur viktigt det är att byggandet av hyresrätter kommer igång. Idag är snittkötiden två år för att få en bostad i Malmö via Boplats Syd.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om bostadsmarknad och tillväxt där Milan Obradovic (S) kommunalråd i Malmö, Göran Brinck (M) ordförande i Lunds kommunala fastighetsbolag och övriga inbjudna experter fick svara på frågor.
– Det finns en poäng i att vi arrangerade det här seminariet tillsammans med Hyresgästföreningen. För hyresrätten skull är det viktigt att vi som organisationer talar om när vi är överens i en fråga och gör gemensam sak för att lösa ett problem, avslutar Göran Höckert.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]