Enligt Fastighetsägarnas undersökning är de största hyresgästerna mer benägna att inte betala hyran än de mindre aktörerna. Foto: Shutterstock
Publicerat 23 april, 2020

Hyresproblem sprids till fler branscher

Nästan två tredjedelar av lokalhyresgäster inom handel och service har inte betalat hyran inför årets andra kvartal. Fastighetsbolag som vi talat med ser risken för att krisen även kan sprida sig till fler branscher.

Enligt en undersökning från Fastighetsägarna Sverige framgår det att de största hyresgästerna inom besöksnäring och handel är mer benägna att inte betala hyran än de mindre aktörerna. Av de större hyresgästerna visar enkäten att 31 procent har betalat hyran, medan bland de mindre hyresgästerna hade drygt 40 procent betalat.

Enkäten genomfördes i mitten av april och riktades till 19 av de största 15 000 medlemsföretagen i Fastighetsägarna. 17 företag, motsvarande 3 958 hyresgäster har svarat på enkäten.

[ Annons ]

Fastighetsbolag som Fastighetstidningen talat med bekräftar bilden. Hos Atrium Ljungberg med många handelsfastigheter i portföljen säger vd Annica Ånäs att det är många av deras hyresgäster inom sällanköp, restaurang och café som har stora omsättningstapp. Men även att det börjar märkas av i andra delar av bolagets bestånd.

– Vi ser ett fåtal kontorshyresgäster med omsättningstapp, framför allt är det verksamheter inom evenemang och konferens men även vissa konsultföretag som påverkas av minskad efterfrågan. Risken är att krisen sprider sig till fler branscher vilket talar för att ett utökat stöd kan behövas, säger Annica Ånäs.

Ansvaret ligger på fastighetsägaren att hantera vilka som ska berättigas hyresnedsättning och bidrag. Beviljas alla på listan hyresnedsättning och hur hanterar ni de som ej är berättigade hyresstöd, men som anser sig ha problem att klara hyran?

– Det är svåra tider för många av våra hyresgäster och förväntningarna på förordningen är höga. Vi gör bedömningar från fall till fall avseende vilka hyresgäster som är i behov av stöd. Vissa ligger inom ramen för regeringens stödpaket, andra inte. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en generell lösning som passar alla, säger Annica Ånäs.

Även Mats Hederos, vd AMF fastigheter betonar att det, ”oavsett om de har rätt SNI-kod eller ej”, är av största vikt att tillsammans med hyresgästen försöka hitta vägar framåt.

– Som fastighetsägare är vi naturligtvis djupt oroade över hur coronapandemin riskerar att släcka ner stora delar av stadslivet och vi kommer att dra vårt strå till stacken. Vi vill såklart ha en dialog med alla som vill och behöver det, det är det minsta vi kan göra i en sådan här tuff situation. Ifall den här utvecklingen fortsätter kommer sannolikt fler branscher att påverkas och då kan man behöva se över ytterligare åtgärder för tredje kvartalet, säger Mats Hederos.

För Kungsleden som idag, den 23 april, lämnade sin kvartalsrapport var starten på året bra. Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent och 8 procents ökning av hyresintäkterna. Effekterna av coronaviruset har ännu inte påverkat resultatet.

– Vi har endast fyra procent av våra ytor uthyrda till besöksnäringar och handel som drabbats hårt av pandemin, och för dessa har vi redan innan regeringens hyresstödsprogram tagit fram lösningar med anstånd och månatliga hyror istället för kvartalsvis, säger Kungsledens vd, Biljana Pehrsson.

Kungsleden har beviljat hyresrabatter om 21 miljoner kronor i andra kvartalet mot att hyresgästen antingen har förlängt hyresavtalen eller gått med på höjd hyra under den resterande hyresperioden. Biljana Pehrsson säger att inga av deras kontorshyresgäster hittills aviserat att de inte kan betala avtalad hyra.

– Vi får förfrågningar och det är klart att många vill se om sitt hus i dessa tider men hyror för andra kvartalet har kommit in som de ska.

Kungsledens huvudscenario är att pandemin ska ebba ut under sommaren och att ekonomin så sakteligen återgår till ett normalläge, fast med lägre BNP-tillväxt.

– Får vi inte kontroll på spridningen och stora delar av ekonomin fortsätter att vara nedstängd kommer det förstås att påverka marknaden och även oss, säger Biljana Pehrsson

Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige, menar att enkäten som de gjort visar att situationen kan bli än svårare inför kvartal tre i år och att branschen bör förbereda sig på det.

– Det handlar om branscher som ännu ej fullt ut känt av corona-effekten, men som kommer att börja märka av krisen under andra kvartalet.  Med det sagt tycker vi att det är viktigt att regeringen har en beredskap att kunna hantera situationen längre fram. Om det ska ske med hyresstöd ska jag dock låta vara osagt.

Han säger att det finns flera stora kedjor som i nuläget trycker på fastighetsägare och vill ha stödet, fast de inte egentligen inte tillhör den tilltänkta målgruppen.

–  Jag tror att det kan vara svårt att hålla emot. Men stödets utformning innebär att det lagts ett stort ansvar på fastighetsbolag att faktiskt förvalta skattepengar, både för egen och sina kunders räkning. Då måste regelverket vara tydligt så att det inte landar i godtyckliga bedömningar. Det måste vara affärsmässiga beslut i stödförordningens anda och därför jobbar vi hårt för att få fram tydliga mallar och rådgivning för hur man bör resonera i diskussionen med kunder om stödet. Men det kommer att bli gränsfall och påtryckningar.

Så du menar alltså att man också har ett ansvar att neka stöd i vissa fall?
– Ja, absolut eftersom det handlar om hur skattepengar ska användas.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]