[ Annons ]

Publicerat 8 december, 2020

Hyresmarknadskommittén avgör Stockholmshyra

Hyresförhandlingarna mellan de kommunala bostadsbolagen I Stockholm och Hyresgästföreningen går till Hyresmarknadskommittén för avgörande.

Förhandlingarna mellan Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen i Region Stockholm avslutades i början av december utan att parterna har nått en överenskommelse för nya hyror 2021. Därmed hänskjuts ärendet till Hyresmarknadskommittén.

– Vår ambition har varit att komma överens och vi har även i år varit villiga att kompromissa. Vi lever i en orolig tid och endast ett mindre antal hyresgäster har varit i kontakt med oss gällande svårighet att betala hyran och då finns ett skyddsnät. En hyreshöjning är nödvändig även i år för att säkerställa hyresrättens och allmännyttans roll på lång sikt, säger Jonas Schneider, vd för Familjebostäder. 

[ Annons ]

Anette Sand, vd för Stockholmshem, menar att en utveckling där kostnadsökningarna varje år överstiger intäktsökningarna är något som missgynnar hyresgästerna i ett längre perspektiv.

– Inom allmännyttan stannar alla pengar i bolaget och används till att utveckla och förbättra verksamheten för våra hyresgäster, säger Anette Sand. 

Hyresgästföreningen Stockholm betonar i sitt pressmeddelande att Stockholms allmännyttor är några av landets största och mest välmående hyresvärdar med en mycket god ekonomi. Organisationen skriver att bolagen inte har påverkats nämnvärt av krisen, däremot har hyresgäster drabbats hårt i form av minskade inkomster och hög arbetslöshet.

De tre kommunala bostadsbolagen  i Stockholm yrkade initialt  2,8 procent i hyreshöjning från 1 januari 2021. Hyresgästföreningens motbud var en hyressänkning motsvarande -2,8 procent från 1 januari 2021.

– Den årliga hyreshöjningen används till att underhålla våra fastigheter och skapa trygga utemiljöer i våra bostadsområden. Våra hyresgäster är värda en bra service och bra bostäder, vilket även gäller för kommande generation som vill bo hos oss. Det är därför avgörande att båda parterna framgent tar ett långsiktigt ansvar för att relevanta förutsättningar återspeglas i den årliga justeringen av hyresnivån, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]