Hyresgästföreningens hyreskommission. Från vänster: Martin Grander, doktorand Malmö Högskola, Erika P Björkdahl, docent civilrätt Uppsala universitet, Stefan Attefall, fd bostadsminister (KD), ordförande i kommissionen, Nina Lundström, riksdagsledamot (L), Sven Renström, vd Olov Lindgren, Adam Cocozza, vd Botrygg och sittandes på stolen Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen. Foto: Rickard L Eriksson
Publicerat 2 juli, 2018

Hyreskommissionen: ”Att avskaffa bruksvärdet gör ingen skillnad”

Om bruksvärdessystemet avskaffades skulle sannolikt allmänna jämkningsregler användas i stället. Och resultatet skulle ändå bli som under rådande ordning. Det menar Hyreskommissionen som idag presenterar fem förslag på ändringar.

Det är Hyresgästföreningen som tillsatt Hyreskommissionen. Meningen är att de ska fungera som en oberoende expertgrupp med uppdrage att utvärdera dagens hyressättningssystem och komma med förslag på förändringar. De fem första förslagen från gruppen presenterades på DN Debatt under måndagen.

[ Annons ]

Hyreskommissionen ger sig in på resonemang om att dagens debatt kring hyressättningssystemet är snedvriden. Att systemet är så hårt styrt att det lämnar fastighetsägarna utan täckning för sina kostnader stämmer inte överens med verkligheten är kommissionens slutsats. De skriver:

”Hyreskommissionen påpekar att systemet i själva verket ger utrymme för hyresnivåer som ligger både lägre och högre än marknadshyran. Lägenhetens bruksvärde får betydelse först om parterna inte kan enas i en förhandling om hyreshöjning eller om ena parten vill överpröva en satt hyra.”

De konstaterar att den genomsnittliga årshyran stigit mer än konsumentprisindex. Å andra sidan har driftskostnaderna dock ökat ännu mer – med det kompenserats av den gynnsamma ränteutvecklingen.

Det hela landar i fem konkreta reformförslag:

  1. Ett tydligt gemensamt ramverk för förhandlingarna behövs. Här ska det finnas regler för tidsfrister och maxtidsgräns för förhandlingar, ekonomiska sanktioner om tidsfrister överskrids och förhandlingshierarki.
  2. Tillsätt en oberoende skiljedomsinstans. Vid en tvist ska den avgöra vad som är en rimlig årlig höjning.
  3. Ta fram ett gemensamt fastighetsanknutet kostnadsindex.
  4. Goda hyresvärdar måste premieras. Hyreshöjningen ska ta hänsyn tas till förvaltningskvalitet, ambitioner avseende underhåll och miljöhänsyn.
  5. Inför systematiserad hyressättning i alla större kommuner med ambitionen skapa bättre överskådlighet och transparenta system.

I september ska Hyreskommissionen redovisa hela sitt arbete

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]