Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 4 februari, 2016

”Hyreshöjningarna är inte tagna ur luften”

Hyreshöjningar efter renoveringar är ett problem för de hyresgäster som inte klarar av att betala. Men bruksvärdessystemet är det som fastighetsägaren har att förhålla sig. Det är inte något som är taget ur luften, menar Andreas Sjöberg på Fastighetsägarna MittNord.

350 000 lägenheter är i behov av renovering enligt Prognoscentret och Trä- och Möbelföretagen. Det handlar främst om 50-, 60-, och 70-talshus som ofta används som hyresrätter.

[ Annons ]

Flera hyresgäster vittnar nu om att fastighetsägarens renoveringar innebär en så pass hög höjning av hyran att många inte klarar av att bo kvar.

Andreas Sjöberg, marknadsområdeschef på Fastighetsägarna MittNord, tycker att frågan är jätteviktig. Han menar att det inte finns något annat sätt för en fastighetsägare att bestämma hyran på än att förhålla sig till det bruksvärdesystem vi har i dag.

– Hyreshöjningarna i samband med renoveringar är ingenting som fastighetsägarna sätter godtyckligt, utan det sker genom bruksvärdessystemet vilket är det vi har att förhålla oss till. Systemet finns för att ge en rättvisande hyra och hyresnivåerna är inte något som är tagna ur luften, säger Andreas Sjöberg.

Enligt en nationell sammanställning som Hyresgästföreningen har tagit fram för TV4 Nyheterna höjs hyran i genomsnitt med 37 procent vid renoveringar. Hur den siffran har tagits fram och vilka renoveringar som fastighetsägaren genomfört har ännu inte redovisats av Hyresgästföreningen.

 

Andreas Sjöberg ställer sig frågande till varför Hyresgästföreningen kritiserar hyreshöjningarna när de sätts efter vilket bruksvärde lägenheten får efter renoveringen.

– Om det skulle vara så att hyran ändå anses felaktig har man som hyresgäst rätt att lyfta frågan för att låta Hyresnämnden göra en bedömning. Det är något som både fastighetsägaren och hyresgästen alltid har rätt till att göra.

Men är det rimligt att människor ska tvingas till att flytta ifrån sina lägenheter på grund av att hyran höjs så mycket efter en renovering att de inte klarar av den?

– Om hyreshöjningen har gjorts på ett korrekt sätt utefter det bruksvärde som lägenheten fått efter renoveringen så är det rimligt, ja. I de flesta fall handlar det om renoveringar som är absolut nödvändiga för fastighetsägaren att genomföra på grund av att byggnaderna är gamla. Där har fastighetsägaren ett ansvar för kommande generationer att genomföra de upprustningar som behövs för att bostäderna ska kunna fortsätta att nyttjas.

Vad ska då de som inte har råd att bo kvar i sin lägenhet på grund av att hyresnivån höjs så mycket efter renoveringarna göra?

– Har man svårt att klara av sin hyra så finns det statliga bostadsbidraget att söka och man kan även söka ekonomisk hjälp för boendekostnaderna från sin kommun. Men att bostadsbidraget inte har höjts nämnvärt sedan 1994 anser vi är ett stort problem och något som borde ses över.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]