[ Annons ]

Energieffektiviseringsåtgärder som grund för hyreshöjningar skulle uppmuntra fastighets- och byggbranschen att bidra till en minskad energianvändning i byggnader. Det menar IVA som idag släppt en rapport i ämnet.
Publicerat 21 november, 2012

Hyreshöjningar kan bli morot för energieffektivisering

Energieffektiviseringsåtgärder som grund för hyreshöjningar skulle uppmuntra fastighets- och byggbranschen att bidra till en minskad energianvändning i byggnader. Det menar IVA som idag släppt en rapport i ämnet.

Idag lanserar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Ett energieffektivt samhälle rapporten ”Energieffektivisering av Sveriges bebyggelse – hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050”. Bland annat föreslår projektet att Sverige bör anpassa kraven för gamla byggnader så att dessa också kan bli energieffektiva, samt att energieffektiviseringsåtgärder ska kunna utgöra grund för hyreshöjningar.

[ Annons ]

Energin som används i Sveriges byggnader motsvarar nästan 40 procent av den totala energianvändningen i landet. Den kostar dessutom användarna hela 150-200 miljarder kronor per år.

– De flesta av dagens byggnader kommer sannolikt att användas även om 100 år, så det långsiktiga behovet av ökad resurshushållning är mycket viktigt, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle ska bidra till att föreslå sätt att minska hindren och hitta former för att öka incitamenten för att genomföra kostnadseffektiv energieffektivisering i olika sektorer i samhället. Visionen är en 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050. I den första delrapporten föreslår IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle att det bland annat behövs skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad, med krav på energieffektiviseringsåtgärder samt en omvärderad hyresreglering, så även energieffektiviserande åtgärder kan utgöra grund för hyreshöjningar.

För att åstadkomma dessa stora förändringar anser IVA att arbetet behöver börja omedelbart och att regeringen håller en hög ambitionsnivå.

– Bland annat anser vi att regeringen bör visa sin ambition genom att skyndsamt återinföra det tydliga miljömålet om 50 procents ökad energieffektivisering i Sveriges byggnader till 2050, säger Per Westlund, arbetsgruppsordförande i IVA-projektet.

Läs rapporten i sin helhet här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]